Turbomachines


Turbomachines -

máy tuabin hay máy cánh quay, là bất kỳ thiết bị nào lấy năng lượng từ hoặc truyền năng lượng cho dòng chất lỏng chuyển động liên tục.Từ "turbo" hoặc "turbinis" có nguồn gốc từ tiếng Latinh và có nghĩa là quay (spins) hoặc quay xung quanh (whirls). Tuabin, máy nén và quạt đều là thành viên của dòng máy này.

Ansys CFX là phần mềm tính toán động lực học chất lỏng (CFD) hiệu năng cao được công nhận về độ chính xác, mạnh mẽ và tốc độ vượt trội chuyên dụng cho máy tuabin như máy bơm, quạt, máy nén, tuabin khí và thủy lực.