Turbomachinery


Turbomachinery -

máy cánh quay hay máy tua-bin, trong kỹ thuật cơ khí, mô tả máy móc truyền năng lượng giữa rôto và chất lỏng, bao gồm cả tuabin và máy nén. Trong khi tuabin truyền năng lượng từ chất lỏng sang rôto, máy nén truyền năng lượng từ rôto sang chất lỏng.

Tham khảo thêm: Turbomachines