Rheology


Rheology -

Lưu biến học, nó nghiên cứu mối quan hệ giữa lực (hoặc ứng suất - stress) và biến dạng (strain) của vật liệu kỹ thuật dưới một tập hợp các điều kiện tải trọng và môi trường.

Ansys Polyflow là phần mềm mô phỏng hàng đầu trong lĩnh vực này. Ansys Polyflow cung cấp công nghệ tính toán động lực học chất lưu (CFD) tiên tiến cho các công ty trong ngành chế biến polyme, thủy tinh, kim loại và xi măng.