Head tracking


Head tracking -

là một ứng dụng phần mềm theo dõi vị trí và hướng đầu của người dùng. Nó thường được sử dụng cùng với theo dõi khuôn mặt và mắt để trợ giúp và cải thiện tương tác giữa người và máy tính. Theo dõi đầu thường được sử dụng để mô phỏng trải nghiệm tự do nhìn xung quanh trong thực tế ảo (VR) hoặc thực tế tăng cường (AR), cho phép người dùng trải nghiệm nhìn xung quanh một cách tự nhiên và sống động trong môi trường ảo.