Digital Avatar


Digital Avatar -

là hình đại diện kỹ thuật số, là hình ảnh minh họa đồ họa của người dùng hoặc nhân vật của người dùng để thực hiện một hành động cụ thể. Nó có thể là một biểu tượng 2D, như chúng ta thấy trên các nền tảng / diễn đàn mạng xã hội, hoặc một hình 3D, như chúng ta thấy trong trò chơi hoặc thế giới ảo. Mặc dù họ được coi là một yếu tố giải trí, nhiều tổ chức trên thế giới đã bắt đầu nhìn thấy mục đích của họ trên các lĩnh vực khác nhau như chăm sóc sức khỏe, quảng cáo, phát triển kỹ năng mềm và thậm chí là y tế.