Aerothermal


Aerothermal -

năng lượng nhiệt (từ mặt trời) mà một máy bơm nhiệt (nhiệt động lực học) hút từ không khí xung quanh và sau đó truyền đến một hệ thống làm nóng, sử dụng nguyên lý tương tự như máy bơm nhiệt địa nhiệt.