Process Integration and Design Optimization


Process Integration and Design Optimization (PIDO) -

dịch là Tích hợp quy trình và tối ưu hóa thiết kế là một dòng sản phẩm phần mềm tối ưu hóa mới nổi được phát triển trong lĩnh vực thiết kế hàng không vũ trụ nhằm cung cấp cho người dùng khả năng tích hợp các quy trình sử dụng nhiều công cụ thiết kế và phân tích kỹ thuật số.

Các sản phẩm này cho phép các công cụ phần mềm được “bao bọc” và các mô phỏng của chúng được tự động hóa và tối ưu hóa dựa trên một tập hợp các biến và ràng buộc thiết kế do người dùng xác định.