Lidar


Lidar -

là từ viết tắt của "light detection and ranging" = "phát hiện ánh sáng và phạm vi." Nó đôi khi được gọi là “quét laze” hoặc “quét 3D”. Công nghệ sử dụng chùm tia laze an toàn cho mắt để tạo ra một hình ảnh 3D của môi trường được khảo sát.

LiDAR là một phương pháp phát hiện và phạm vi từ xa hoạt động giống như radar, phát ra xung ánh sáng hồng ngoại thay vì sóng vô tuyến và đo thời gian chúng quay trở lại sau khi va vào các vật thể gần đó. Thời gian giữa xung laser đầu ra và xung phản xạ cho phép cảm biến LiDAR tính toán chính xác khoảng cách đến từng đối tượng, dựa trên tốc độ ánh sáng. LiDAR ghi lại hàng triệu điểm đo khoảng cách chính xác như vậy mỗi giây, từ đó có thể tạo ra ma trận 3D về môi trường của nó. Thông tin về vị trí, hình dạng và hành vi của các đối tượng có thể thu được từ việc lập bản đồ toàn diện về môi trường này.