Minimum Viable Product


Minimum Viable Product (MVP) -

- sản phẩm khả dụng tối thiểu - là phiên bản mẫu của một sản phẩm mới được tạo ra. Đây là một phiên bản đơn giản ban đầu, nhưng đã chứa đầy đủ tính năng cốt lõi cần thiết của sản phẩm, cho phép công ty, nhà sản xuất nắm bắt, học hỏi được kinh nghiệm từ các phản ứng, thông tin kiểm chứng của khách hàng với ít thời gian và chi phí đầu vào nhất có thể.