GDSII


GDSII (GDSII) -

GDSII là cơ sở dữ liệu tiêu chuẩn công nghiệp cho việc bố trí vi mạch.