Bồi dưỡng thế hệ kĩ sư tiếp theo

 • 2021-01-19 ---

 • Khi nói đến việc chuẩn bị cho thế hệ kỹ sư tiếp theo, cần có góc nhìn vĩ mô và góc nhìn vi mô về những gì chúng ta cần làm với tư cách là nhà giáo dục.

  Một mặt, các giảng viên ở mọi chuyên ngành - kỹ thuật điện, kỹ thuật cơ khí, kỹ thuật hóa học, v.v. - muốn truyền cho sinh viên hiểu biết sâu sắc về các nền tảng cơ bản trong lĩnh vực của họ. Tuy nhiên, đó thực ra là góc nhìn vi mô. Nó tập trung vào các kỹ năng và kiến thức chuyên môn. Nó rất thực tế và dựa trên kết quả, và nó có thể tạo ra những kỹ sư rất tài năng.

  Bồi dưỡng thế hệ kĩ sư tiếp theo

  Nhưng có một góc nhìn khác về kỹ thuật: một góc nhìn vĩ mô hoặc góc nhìn bức tranh tổng thể. Quan điểm vĩ mô cũng quan trọng không kém đối với các nhà giáo dục để xem xét và trau dồi ở sinh viên - đặc biệt là hiện nay khi số lượng kiến thức chuyên môn cung cấp cho quan điểm vi mô không ngừng mở rộng.

  Quan điểm bức tranh tổng thể mà chúng ta phải tiếp tục trau dồi ở sinh viên giúp ngữ cảnh hóa kiến thức chuyên môn gắn liền với quan điểm vi mô.

  Xóa bỏ các rào cản

  Trong lĩnh vực học thuật, thật tốt khi trở thành một chuyên gia. Thật vậy, có một số sự thật về ý tưởng rằng chuyên môn hóa học thuật dẫn đến “more and more knowledge about less and less”. Nhưng các nhà giáo dục sẽ gây bất lợi cho sinh viên nếu chúng ta chỉ cố gắng biến chúng thành các chuyên gia.

  Nếu sinh viên dự định làm việc sau khi tốt nghiệp - thay vì tiến xa hơn trong lĩnh vực học thuật - thì hầu hết sẽ làm việc với các kỹ sư khác trong một nhóm.

  Đó là một lý do khác tại sao việc trau dồi một bức tranh tổng thể là điều quan trọng. Điều quan trọng là thế hệ kỹ sư tiếp theo hiểu được động lực của các nhóm mà họ sẽ làm việc cùng khi họ ra trường. Họ có thể làm việc với một nhóm các kỹ sư điện khác, nhưng nhóm đó có thể là nhóm nhỏ nhất trong bộ phận kỹ thuật lớn hơn. Đội đó cũng có thể là đội ít quan trọng nhất trong bộ phận.

  Sinh viên cần hiểu cách làm việc hiệu quả với các kỹ sư khác, có nghĩa là họ cần biết cách giao tiếp hiệu quả với các kỹ sư khác. Các chuyên gia kỹ thuật điện thường gây ngạc nhiên rằng “Resistance” không phải lúc nào cũng có nghĩa là điện trở. Một kỹ sư cơ khí có thể nghe thấy từ “Resistance” và nghĩ đến điện nhiệt trở hoặc trở cơ học.

  Không sớm thì muộn, các EE (Kĩ sư điện) và ME (Kĩ sư cơ khí) trong một nhóm sẽ có một cuộc thảo luận về điều gì đó quan trọng và họ sẽ thấy rằng họ có thể làm việc cùng nhau hiệu quả hơn nếu họ có thể nói cùng một ngôn ngữ.

  Nó là một trong những việc cần làm của chúng ta với tư cách là các nhà giáo dục để giúp tất cả các kỹ sư có những cuộc thảo luận hiệu quả hơn.

  Chúng ta thực hiện nó như thế nào? Một cách tôi làm điều này là tập hợp sinh viên từ các ngành kỹ thuật khác nhau để cùng nhau giải quyết các vấn đề đặt ra những thách thức đa vật lý riêng biệt.

  Các sinh viên kỹ thuật điện phải làm việc với các sinh viên kỹ thuật cơ khí và khoa học vật liệu để tìm ra giải pháp cho những thách thức được đưa ra, và khi làm như vậy, họ bắt đầu khám phá cách thức tương tác giữa các chuyên ngành của họ. Họ phát hiện ra rằng họ cần tìm các thuật ngữ chung để giải quyết một thách thức chung.

  Chúng tôi có rất nhiều lý thuyết trong các lớp học này - những lý thuyết dựa trên hoặc mở rộng từ kiến thức chuyên môn của từng chuyên ngành theo những cách khác nhau - nhưng những thách thức về giải quyết vấn đề thực tế mà họ vượt qua trong quá trình làm việc nhóm cung cấp một nền tảng giáo dục tuyệt vời ở cấp độ vĩ mô.

  Chẳng hạn, họ có thể tham gia khóa học của tôi về đóng gói linh kiện điện tử, với hy vọng tìm hiểu về những thách thức kỹ thuật điện liên quan đến việc gắn số lượng chất bán dẫn ngày càng cao trên một con chip, nhưng họ kết thúc khóa học với nhận thức to lớn về sự tương tác phức tạp giữa điện, cơ khí và khoa học vật liệu các khía cạnh kỹ thuật của đóng gói linh kiện điện tử.

  Họ học cách làm việc cùng nhau để giải quyết vấn đề; họ học cách giao tiếp với mọi người trong các lĩnh vực khác nhau nhưng có liên quan.

  Mô phỏng nhiệt độ gói linh kiện phẳng bằng phần mềm Ansys Icepak

  Các sinh viên của VA Tech sử dụng Ansys Icepak để tạo biểu đồ nhiệt độ của gói linh kiện phẳng (QFP) với bốn vật liệu khuôn nhỏ hơn

  Chuẩn bị cho các kĩ sư tương lai

  Xung quanh cuộc thảo luận về các quan điểm vi mô và vĩ mô, về chuyên môn và chuyên môn được đặt trong bối cảnh, có câu hỏi điều gì là quan trọng đối với nhà tuyển dụng. Như đã lưu ý, nếu nhà tuyển dụng trong tương lai của một kỹ sư là một tổ chức học thuật nơi họ có thể giảng dạy và nghiên cứu, thì việc tập trung vào quan điểm vi mô cuối cùng có thể là quan trọng nhất.

  Nhưng nếu nhà tuyển dụng trong tương lai của kỹ sư là một công ty bên ngoài thuộc một loại hình nào đó, thì khả năng nhìn mọi thứ từ góc độ vĩ mô là một vốn quý.

  Thông thường, các kỹ sư được thuê ngay từ khi chưa tốt nghiệp đại học phải dành rất nhiều thời gian để học các kỹ năng vĩ mô - làm thế nào để hiểu vai trò của họ trong bức tranh công ty lớn hơn, làm thế nào để làm việc tốt cùng với các nhóm kỹ sư khác, cách giao tiếp hiệu quả với những người ra quyết định về kinh doanh - và kĩ thuật, những người mà có vai trò và trách nhiệm mới đối với họ.

  Với tư cách là các nhà giáo dục, chúng ta có thể giúp làm phẳng đường cong học tập đó và khiến sinh viên tốt nghiệp của chúng ta trở nên hấp dẫn hơn đối với các nhà tuyển dụng nếu chúng ra trau dồi quan điểm vĩ mô đó như một phần của chương trình giảng dạy của mình.

  Các nhà tuyển dụng sẽ luôn muốn đặt dấu ấn riêng của họ vào một nhân viên mới và dạy cho họ biết cách thực hiện mọi thứ trong tổ chức của họ.

  Họ tìm kiếm kiến thức chuyên môn, vì vậy điều quan trọng là phải vượt trội những yếu tố trong lĩnh vực vi mô, nhưng cuối cùng họ vẫn đưa ra quyết định tuyển dụng dựa trên khả năng một người có chuyên môn phù hợp sẽ thích hợp với tổ chức hiện tại của họ.

  Đó là lý do tại sao chúng ta cần ghi nhớ quan điểm vĩ mô đó. Chúng ta có thể làm cho quá trình chuyển đổi từ trường học sang nơi làm việc dễ dàng hơn và suôn sẻ hơn cho tất cả các bên nếu chúng ta trau dồi nhận thức về bối cảnh vĩ mô như một phần của chương trình giảng dạy kỹ thuật.

   

  Bài viết liên quan:


  - Làm ơn ghi rõ "Nguồn Advantech .,Jsc" hoặc "Theo www.advantech.vn" nếu bạn muốn phổ biến thông tin này