Tương lai của mô phỏng CFD?

 • 2015-08-04 ---

 • Viết bởi Tiến sĩ Gilles Eggenspieler, Giám đốc điều hành chương trình nghiên cứu (North America - West) tại ANSYS

  Tiến sĩ Gilles chia sẻ: “Tại những hội nghị và sự kiện mô phỏng mà tôi đã tham dự, mọi người thường hỏi: “Điều gì tiếp theo cho CFD?” hay “tương lai của mô phỏng CFD là gì?”. Thường thì mọi người thảo luận các chủ đề như hậu xử lý, chia lưới, tốc độ bộ giải…Một số người dám đi vào ứng dụng các công cụ mô phỏng hay thậm chí khả năng mở rộng điện toán đám mây. Chừng nào tất cả những quan điểm đó có cơ sở, thì tôi cho rằng đó đều là những chủ đề ai cũng biết. Những chủ đề đó chỉ liên quan đến tương lai rất gần”.

  Tương lai CFD

  Sau đây là cách tiến sĩ Gilles trả lời khi nói về tương lai của CFD. Cái nhìn này sẽ không thể được hiện thực trong năm tới, nhưng ông tin rằng đó là nơi mà CFD và mô phỏng nói chung đang hướng đến. CFD và mô phỏng có một tương lai rất tươi sáng, và đây là cái nhìn của ông:

  Dành toàn bộ thời gian phân tích kết quả

  Gilles nghĩ đây là điều hiển nhiên nhưng mọi người lại coi đây như một điều viển vông bởi vì nó có lẽ quá hão huyền hay quá xa vời và ông không đồng ý như vậy. Gilles nói: “Nếu bạn muốn đạt được một mục tiêu nào đó, bạn nên nghĩ về cách để có được nó hàng ngày.”

  Giá trị của CFD nằm trong phân tích các kết quả. Tiền xử lý, chia lưới và thiết lập là những tác vụ không thêm giá trị. Nói quá lên thì chúng là những chi phí kỹ thuật. Phần mềm CFD cần phải dễ sử dụng đến mức mà người dùng chỉ phải nhập các điều kiện biên và các mô hình chuyên biệt (“cháy”: có/không, “hạt rời rạc”: có/không…). Lưới được tạo tự động và thiết lập số được hoàn thành một cách tự động nhờ được xây dựng trong thực tiễn tốt nhất. Và chúng được điều chỉnh như mô phỏng.

  Một mô phỏng nào đó yêu cầu y+ của 1: lưới được điều chỉnh tự động để đạt điều kiện đó. Mô phỏng không hội tụ? Thiết lập số được điều chỉnh tự động để hội tụ tốt hơn. Đó là những gì mà Gilles cho là quan trọng khi nói “dễ sử dụng”. Rất thường xuyên, ông thấy mọi người đặt ngang hàng “dễ sử dụng” với giao diện đồ họa (GUI) tuyệt vời. Ông cho rằng GUI chỉ là 20% của “dễ sử dụng”.

  Phần còn lại là về việc bộ giải có đủ thông minh để biết đâu là thiết lập tốt nhất, tự động điều chỉnh chúng để đạt hội tụ…Theo cách đó các kỹ sư sẽ có thể dành toàn bộ thời gian của họ tương tác với phần mềm để phân tích các kết quả, không cần phải giám sát các mô phỏng, tạo lưới…

  Tốc độ là tất cả về tối ưu hóa

  Tất cả chúng ta đều muốn bộ giải nhanh hơn. Nhưng quan trọng là tốc độ đó không chỉ là về việc có kết quả nhanh hơn mà là về việc có kết quả nhanh đến mức có thể thực hiện 100 mô phỏng để đạt được giải pháp tối ưu là điều bình thường. Trong tương lai, “thực hiện một nghiên cứu CFD” sẽ có nghĩa là chạy hàng trăm mô phỏng và có một thiết kế tối ưu, được thử nghiệm trên phạm vi rộng các điều kiện hoạt động, một thiết kế được tối ưu hóa cho những bất định trong sản xuất.

  Thực tế ảo đáp ứng được CFD

  CFD là về các hiện tượng 3D phức tạp. Nhưng hầu hết chúng ta vẫn sử dụng cùng các công cụ phân tích đồ họa giống như 15 năm trước: mặt phẳng, mặt đẳng trị và đường dòng hoặc quỹ đạo hạt. Trong tương lai, các kỹ sư sẽ có thể tương tác với mô hình trong thực tế ảo – một trải nghiệm nhập vai 3D hoàn toàn. Và khi họ thực hiện, họ sẽ có thể hiệu chỉnh thiết kế trong khi chương trình vẫn chạy.

  Bạn muốn xem điều gì xảy ra nếu bạn thay đổi thông số hình học? loại bỏ một đặc tính hình học? Bạn không cần phải quay lại bàn làm việc của mình. Đơn giản là đẩy bức tường đó, loại bỏ đặc tính đó trong môi trường thực tế ảo (nhờ găng tay thông minh) và mô phỏng bắt đầu chạy ngay lập tức.

  CFD…đó là gì?

  Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, trong tương lai, không một kỹ sư nào thực sự biết CFD, mô phỏng kết cấu hay mô phỏng tần số thấp là gì. Họ chỉ biết đó là một công nghệ được nhúng vào trong nền tảng tạo nguyên mẫu ảo cho sản phẩm hoàn chỉnh của họ. Họ sẽ chỉ mô phỏng các sản phẩm trong trạng thái toàn vẹn của nó. CFD sẽ là hoàn thiện đến mức mà ở đó  ta không cần biết những gì nó thực hiện.

  Khi chúng ta nghĩ về tương lai của công nghệ tương tự như vậy, hãy đừng giới hạn bản thân chúng ta ở cách nghĩ hiện tại hoặc các bước mô phỏng. “Chúng ta hãy nghĩ tới những điều lớn lao” – Gilles nói. Đó là toàn bộ cái nhìn của Gilles về CFD và tương lai của nó. Còn bạn, cái nhìn của bạn về tương lai CFD là gì?

  Nguồn: ANSYS, Inc

  Làm ơn ghi rõ "Nguồn Advantech, Jsc." hoặc "Theo www.advantech.vn" nếu bạn muốn phổ biến thông tin này


  - Làm ơn ghi rõ "Nguồn Advantech .,Jsc" hoặc "Theo www.advantech.vn" nếu bạn muốn phổ biến thông tin này