Ansys Motor-CAD 2021 R1: Thiết kế và tối ưu hóa động cơ điện đa vật lý (Multiphysics)


THỜI GIAN DIỄN RA HỘI NGHỊ

Bắt đầu từ 23:00 đến 24:00 thứ 4, ngày 03/02/2021 (giờ Việt Nam)

ĐĂNG KÝ THAM DỰ MIỄN PHÍ


Hội thảo trên web này giới thiệu phiên bản mới nhất của Ansys Motor-CAD trên Ansys 2021 R1, mang đến cái nhìn chi tiết về nhiều khả năng mới đối với thiết kế động cơ điện đa vật lý.

Chúng tôi sẽ nêu bật các tính năng mới mạnh mẽ của Motor-CAD để tối ưu hóa thiết kế, phân tích đa vật lý và mô hình hóa hệ thống cho động cơ điện.

Các tính năng mới bao gồm

- Các mẫu tham số dựa trên tỷ lệ để tối ưu hóa toàn diện và thiết kế khám phá không gian.
- Phân tích lực cung cấp thông tin chi tiết về dữ liệu lực kích thích trong cả miền thời gian và tần số, cho phép các nhà thiết kế giảm thiểu tiếng ồn và độ rung từ giai đoạn thiết kế ban đầu.
- Mô phỏng nhanh chóng các đường cong phân tích máy phát các đặc tính chính xác trên một loạt các giá trị tần số, hệ số công suất và trở kháng.
- Mô hình hệ thống FMU đa vật lý mở rộng và phân tích chu trình truyền động kết hợp điện-nhiệt cho máy điện cảm ứng và đồng bộ.
- Khả năng kết nối (Coupled) được nâng cao tới Ansys Maxwell, với sự hỗ trợ cho các hình học không khuôn mẫu, giúp tạo bản đồ hiệu quả và thực hiện các phân tích chu trình truyền động.

Đăng ký tham dự online miễn phí: Ansys Motor-CAD 2021 R1: Thiết kế và tối ưu hóa động cơ điện đa vật lý (Multiphysics)