Thiết kế máy điện đồng bộ dựa theo mô phỏng


THỜI GIAN DIỄN RA HỘI THẢO

Bắt đầu lúc 20:00 ngày 10 tháng 11 năm 2021 (giờ Việt Nam)

ĐĂNG KÝ THAM DỰ MIỄN PHÍ

Từ máy giặt đến thang máy. Từ lực kéo của phương tiện ô tô đến sức đẩy của tàu biển. Từ các nhà máy điện lớn đến các máy phát điện độc lập để cung cấp điện khẩn cấp. Máy điện là một phần quan trọng của xã hội hiện đại. Mặc dù máy điện đã được thiết kế, sản xuất và đưa ra thị trường trong vài thập kỷ, nhưng những yêu cầu ngày càng thách thức về hiệu suất, chi phí, tác động môi trường và thời gian phát triển khiến các nhà thiết kế và phân tích gặp phải những thách thức đáng kể.

Việc thiết kế máy điện liên quan đến các khía cạnh của một số nguyên tắc vật lý (ví dụ, thiết kế điện từ, phân tích nhiệt và đánh giá tính toàn vẹn của cấu trúc) và yêu cầu xem xét tác động qua lại của chúng khi hướng đến một sản phẩm thành công. Mặc dù nhu cầu ngày càng tăng đối với máy điện làm tăng đáng kể mức độ phức tạp của quá trình thiết kế, nhưng chúng tạo động lực cho các nhà nghiên cứu, nhà phân tích và nhà thiết kế thúc đẩy các sản phẩm của họ đến giới hạn của họ, thúc đẩy sự phát triển của các sản phẩm hiệu suất cao và thân thiện với môi trường.

Mô phỏng số là một phương tiện mạnh mẽ để giải quyết những thách thức nảy sinh trong quá trình thiết kế máy điện. Nó cho phép mô hình hóa chi tiết các ứng viên thiết kế mà xem xét đến các hiện tượng vật lý khó nắm bắt bằng các công cụ, ví dụ, các phương trình phân tích hoặc dữ liệu dạng bảng thực nghiệm. Với mô phỏng số, bạn có thể đánh giá nhiều ứng viên thiết kế và thử nghiệm các ý tưởng khác nhau với mức đầu tư thời gian và chi phí hợp lý.

Hội thảo trên web này sẽ trình bày cách các công cụ Ansys có thể được sử dụng để mô hình hóa các vật lý học mà chi phối hành vi của các máy điện đồng bộ và hỗ trợ các nhà phát triển trả lời cho các câu hỏi mà họ gặp phải khi điều chỉnh, ví dụ: hình học, lựa chọn vật liệu của máy để tối đa hóa hiệu suất ..

Tham dự hội thảo để tìm hiểu:

  • Cách công cụ Ansys có thể được áp dụng như thế nào để khám phá vùng tham số hóa có sẵn và thu được các ứng viên thiết kế đầy triển vọng.
  • Cách giải quyết các phân tích chi tiết đầy thách thức, chẳng hạn như đánh giá tổn thất do dòng điện xoáy trong nam châm vĩnh cửu hoặc các thử nghiệm đoản mạch đột ngột của cuộn dây của máy điện.
  • Sử dụng các công cụ Ansys để phân tích các trường vật lý khác nhau giúp tối ưu hóa thiết kế máy điện một cách tổng thể.

Đăng ký tham dự hội thảo tại: Thiết kế động cơ điện đồng bộ dựa theo mô phỏng