Những cập nhật mới trong Ansys optiSLang 2022 R1


THỜI GIAN DIỄN RA HỘI THẢO

Bắt đầu lúc 22:00 ngày 24 tháng 02 năm 2022 (giờ Việt Nam)

ĐĂNG KÝ THAM DỰ MIỄN PHÍ

Trong bản phát hành 2022 R1, Ansys optiSLang tiếp tục thúc đẩy sự đổi mới và cho phép các nhà phát triển ứng dụng tạo ra các ứng dụng phù hợp có thể được triển khai trên toàn doanh nghiệp thông qua tích hợp chặt chẽ với Ansys Minerva.Trong hội thảo trên web này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn các khả năng quan trọng của 2022 R1 với các bản demo trực tiếp.
 
Tham dự hội thảo để tìm hiểu về cách:
 
  • Điều phối và tự động hóa quy trình mô phỏng
  • Có được sự hiểu biết thiết kế tốt nhất và các thuật toán tối ưu hóa
  • Sử dụng "Trình hướng dẫn tạo ứng dụng" của Ansys optiSLang để tạo ứng dụng dành cho máy tính để bàn cho việc thử nghiệm
Đăng kí tham dự hội thảo tại: Những cập nhật mới trong Ansys optiSLang 2022 R1