Những cập nhật mới trong Ansys Motion phiên bản 2022 R1


THỜI GIAN DIỄN RA HỘI THẢO

Bắt đầu lúc 23:00 ngày 01 tháng 03 năm 2022 (giờ Việt Nam)

ĐĂNG KÝ THAM DỰ MIỄN PHÍ

Phiên bản Ansys Motion 2022 R1 bao gồm những cải tiến mới và thú vị. Tham gia hội thảo trên web này để tìm hiểu cách Ansys Motion đưa mô phỏng lên cấp độ tiếp theo.

Khám phá các tính năng mới nhất trong phiên bản Ansys Motion này, bao gồm:

  • Tích hợp Ansys Motion với các sản phẩm hệ sinh thái khác, chẳng hạn như FTire cho các ứng dụng ô tô
  • Tiếp tục tích hợp với Ansys Mechanical, các ứng dụng bản sao số, ứng suất và biến dạng hiện được đánh giá tại các nút phần tử để cải thiện độ chính xác của kết quả
  • Cải thiện tốc độ giải với hiệu quả tính toán Jacobian / phân tích nhân tử tượng trưng / bộ điều khiển kích thước bước

Đăng kí hội thảo tại: Những cập nhật mới trong Ansys Motion phiên bản 2022 R1