Những cập nhật mới trong Ansys LS-DYNA phiên bản 2022 R1


THỜI GIAN DIỄN RA HỘI THẢO

Bắt đầu lúc 23:00 ngày 22 tháng 02 năm 2022 (giờ Việt Nam)

ĐĂNG KÝ THAM DỰ MIỄN PHÍ

Phiên bản mới nhất của Ansys LS-DYNA trong Ansys 2022 R1 bao gồm nhiều cải tiến giúp mở rộng khả năng mô phỏng và đẩy nhanh quá trình phát triển sản phẩm của bạn, bao gồm:

  • Cải thiện tích hợp công nghệ LS-DYNA với Ansys Mechanical
  • Sửa đổi vận tốc ban đầu cho các bộ phận trong thời gian khởi động lại ngắn và khởi động lại hoàn toàn để linh hoạt hơn khi quá trình bị gián đoạn
  • Dữ liệu vật liệu mở rộng cho bọt xốp được sử dụng trong thị trường ô tô
  • Các tính năng mới cho phân tích đẳng hình học (IGA), vật liệu nâng cao, thủy động lực học hạt làm mịn (SPH) và mô phỏng đa vật lý phức tạp để mô hình hóa lạm dụng pin và điện sinh lý

Đăng kí tham dự hội thảo tại: Những cập nhật mới trong Ansys LS-DYNA phiên bản 2022 R1