Những cập nhật mới trong Ansys HFSS 2022 R1


THỜI GIAN DIỄN RA HỘI THẢO

Bắt đầu lúc 23:00 ngày 08 tháng 02 năm 2022 (giờ Việt Nam)

ĐĂNG KÝ THAM DỰ MIỄN PHÍ

Hãy tham gia hội thảo trên web với chúng tôi, nơi chúng tôi sẽ xem xét tất cả những cải tiến mới trong Ansys HFSS 2022 R1. Một số cải tiến lớn bao gồm trong bản phát hành này là việc bổ sung công nghệ chia lưới Phi Plus đột phá vào luồng mô phỏng HFSS Mesh Fusion.
 
Giới thiệu tính năng Broadband Fast Sweep mới để trích xuất nhanh dữ liệu tần số băng thông rộng và bổ sung mô hình bề mặt nhám mới cho cung cấp kết quả đầu ra thực tế hơn để phân tích radar ô tô bằng cách sử dụng công nghệ bộ giải HFSS SBR +
 
Người tham dự sẽ được tìm hiểu:
  • Xem xét việc bổ sung công nghệ chia lưới Phi Plus vào quy trình làm việc HFSS Mesh Fusion.
  • Hiểu các khả năng có sẵn từ công nghệ Broadband Fast Sweep mới.
  • Quan sát các kết quả mô phỏng thực tế hơn có sẵn từ khả năng mô hình hóa độ nhám bề mặt mới.
  • Xem nhiều cải tiến khả năng sử dụng mới cho HFSS 3D Layout.
Hội thảo diễn ra lúc 23:00 ngày 08/02/2022. Đăng kí tham dự tại: Những cập nhật mới trong Ansys HFSS 2022 R1