Những cập nhật mới trong Ansys Additive 2022 R1


THỜI GIAN DIỄN RA HỘI THẢO

Bắt đầu lúc 23:00 ngày 08 tháng 02 năm 2022 (giờ Việt Nam)

ĐĂNG KÝ THAM DỰ MIỄN PHÍ

Ansys 2022 R1 tiếp tục mở rộng bộ công cụ cho người dùng Ansys Additive Manufacturing, hợp lý hóa quy trình làm việc của bạn giữa thiết kế, mô phỏng và sản xuất. Ngoài ra, mọi người dùng Ansys Mechanical giờ đây có thể xác định và giảm thiểu rủi ro đối với lỗi của nhà sản xuất và đảm bảo các bộ phận chất lượng cao thông qua mô phỏng quy trình cho công nghệ Powder bed fusion (PBF), Directed energy deposition (DED)Selective Laser Sintering (SLS)

Người tham dự sẽ được tìm hiểu:

  • Cải tiến tốc độ quy trình làm việc - hỗ trợ bộ giải phân luồng hoàn toàn, hỗ trợ bồi đắp đa nền tảng, cải tiến bộ giải MAPDL và truyền dữ liệu liền mạch từ Ansys Additive Products sang Ansys Workbench và Ansys Mechanical.
  • Nhiều khả năng kỹ thuật hơn cho Powder bed fusion (PBF) - tăng gấp đôi tốc độ bộ giải để mô phỏng các mẫu quét, kết hợp với thư viện vật liệu mở rộng.
  • Các quy trình làm việc được sắp xếp hợp lý với Directed energy deposition (DED) - giới thiệu mô phỏng DED vào Ansys Additive Portfolio, cung cấp các khả năng dự đoán các biến dạng và ứng suất nhiệt độ ở cấp độ vĩ mô để ngăn chặn các lỗi xây dựng. Đồng thời cung cấp dữ liệu xu hướng để cải thiện thiết kế cho sản xuất bồi đắp, bao gồm định hướng bộ phận và thứ tự xây dựng bộ phận.
  • Mở rộng khả năng sản xuất thông qua quá trình Sintering (beta) - mở rộng danh mục mô phỏng quy trình để xác định, bù đắp và tối ưu hóa quy trình sản xuất bồi đắp thông qua mô phỏng, giảm thiểu lỗi xây dựng và đảm bảo các bộ phận chất lượng cao.

Đăng kí tham dự hội thảo tại: Những cập nhật mới trong Ansys Additive 2022 R1