Những cập nhật mới nhất trong Ansys Forte phiên bản 2022 R1


THỜI GIAN DIỄN RA HỘI THẢO

Bắt đầu lúc 22:00 ngày 02 tháng 03 năm 2022 (giờ Việt Nam)

ĐĂNG KÝ THAM DỰ MIỄN PHÍ

Hội thảo trên web này sẽ nêu bật những tiến bộ quan trọng của Ansys Forte, bao gồm:

  • Mô hình hóa dòng chảy hai pha của Eulerian cho phép mô phỏng các van và bơm chất lỏng nhanh chóng và chính xác
  • Các tùy chọn mô hình truyền nhiệt mở rộng và tính linh hoạt với hàm do người dùng định nghĩa (UDF)
  • Kết quả mô phỏng hậu xử lý hiệu quả trong Ansys EnSight với tùy chọn xuất định dạng tệp mới giúp giảm kích thước tệp và thời gian tải

Đăng kí tham dự hội thảo tại: Những cập nhật mới nhất trong Ansys Forte phiên bản 2022 R1