Những cái tiến mới trong Ansys Chemkin-Pro phiên bản 2022 R1


THỜI GIAN DIỄN RA HỘI THẢO

Bắt đầu lúc 23:00 ngày 23 tháng 02 năm 2022 (giờ Việt Nam)

ĐĂNG KÝ THAM DỰ MIỄN PHÍ

Hội thảo trên web này nêu bật những tiến bộ quan trọng trong Ansys Chemkin-Pro, bao gồm:

  • Mở rộng cơ chế đa pha cho thùng khuấy phản ứng theo thời gian mới với hỗ trợ các tương tác nhiều pha, bao gồm cả thay đổi pha và phản ứng chất lỏng
  • Dự đoán NOx được cải thiện bằng cách sử dụng cơ chế PERK từ thư viện mô hình nhiên liệu (Model Fuel Library)

Đăng kí tham dự hội thảo tại: Những cái tiến mới trong Ansys Chemkin-Pro phiên bản 2022 R1