Mô hình hóa nam châm vĩnh cửu và chốt từ với giải pháp Ansys toàn diện


THỜI GIAN DIỄN RA HỘI THẢO

Bắt đầu lúc 22:00 ngày 18 tháng 04 năm 2022 (giờ Việt Nam)

ĐĂNG KÝ THAM DỰ MIỄN PHÍ

Chốt từ đóng một vai trò quan trọng trong các ứng dụng điện tử dân dụng, công nghiệp và ô tô ngày nay. Mô phỏng nam châm vĩnh cửu trong các thiết bị chốt, sử dụng Ansys Maxwell, giúp các kỹ sư dự đoán lực từ và hiểu được sự phân bố từ trường và từ thông lạc hướng (stray flux).

Hơn nữa, các kỹ sư thiết kế có thể tiết kiệm chi phí và cải thiện hiệu suất của chốt từ bằng cách thiết lập các nghiên cứu vật liệu và kích thước nam châm trong Ansys Maxwell. Chúng ta sẽ khám phá các khía cạnh thiết kế quan trọng, chẳng hạn như độ bão hòa trong vật liệu sắt từ, khả năng từ tính nâng cao bao gồm từ hóa / khử từ, sự phụ thuộc vào nhiệt độ, mô hình độ trễ vectơ và dự đoán động học / tác động phức tạp.

Những gì người tham dự sẽ học

  • Hiểu các nguyên tắc cơ bản của nam châm vĩnh cửu và các ứng dụng của chúng
  • Cách chỉ định từ hóa cho nam châm vĩnh cửu cho các ứng dụng chốt
  • Cách thiết lập và mô phỏng từ trường và lực
  • Cách định kích thước nam châm vĩnh cửu và chọn loại vật liệu thông qua các nghiên cứu tham số
  • Cách lập mô hình từ hóa / khử từ, mômen từ, độ trễ và từ thông còn lại (remanent flux)
  • Cách thiết lập và mô phỏng động học và va chạm bằng Ansys Maxwell và Ansys Motion

Đăng kí hội thảo tại: Mô hình hóa nam châm vĩnh cửu và chốt từ với giải pháp Ansys toàn diện