Giới thiệu Ansys ModelCenter phiên bản 2022 R1


THỜI GIAN DIỄN RA HỘI THẢO

Bắt đầu lúc 23:00 ngày 02 tháng 03 năm 2022 (giờ Việt Nam)

ĐĂNG KÝ THAM DỰ MIỄN PHÍ

Xem cách Ansys ModelCenter có thể kích hoạt Kỹ thuật Hệ thống Dựa trên Mô hình (MBSE) cho bất kỳ tổ chức nào bằng cách kết nối các mô hình kiến trúc hệ thống với mô phỏng và phân tích kỹ thuật. Hội thảo trên web này chỉ giới thiệu một vài trong số rất nhiều khả năng của ModelCenter.

Tham dự hội thảo để tìm hiểu:

  • Cách sử dụng ModelCenter để tự động hóa và tích hợp bất kỳ công cụ phân tích nào vào quy trình công việc kỹ thuật
  • Cách bật Kỹ thuật hệ thống dựa trên mô hình (MBSE) bằng cách kết nối mô phỏng kỹ thuật với mô hình kiến trúc hệ thống (SAM)
  • Cách khám phá không gian thiết kế và xác định các thiết kế tối ưu

Đăng kí tham dự hội thảo tại: Giới thiệu Ansys ModelCenter phiên bản 2022 R1