Dự đoán mỏi mối hàn bằng Ansys nCode DesignLife


THỜI GIAN DIỄN RA HỘI THẢO

Bắt đầu lúc 13:00 ngày 23 tháng 02 năm 2022 (giờ Việt Nam)

ĐĂNG KÝ THAM DỰ MIỄN PHÍ

Hàn là quá trình chế tạo phổ biến nhất được sử dụng để sản xuất các sản phẩm công nghiệp khác nhau. Các vùng mối hàn có đặc tính độ bền cơ học thấp hơn so với kim loại gốc được nối và có thể chứa các vết nứt nhỏ hoặc các khuyết tật khác. Về mặt độ bền, các đặc tính mỏi của các vùng hàn có thể kém hơn các kim loại gốc. Dự đoán tuổi thọ mỏi của các thành phần mối hàn trở thành một nhiệm vụ quan trọng trong việc thiết kế các thành phần đáng tin cậy.

Các ngành công nghiệp khác nhau tuân theo các thông lệ cụ thể để ước tính tuổi thọ mỏi của các vùng mối hàn. Ansys nCode DesignLife cung cấp nhiều cách tiếp cận để dự đoán tuổi thọ mỏi của các cụm mối hàn từ các kết quả phần tử hữu hạn.

Hội thảo trên web này sẽ cung cấp thông tin chi tiết về các cách tiếp cận và phương pháp dự đoán tuổi thọ mỏi cho các cụm mối hàn bằng giải pháp Ansys nCode DesignLife.

Tham dự hộ thảo bạn sẽ được tìm hiểu:

  • Hiểu các phương pháp luận của DesignLife để tính toán mỏi mối hàn
  • Tìm hiểu cách thiết lập quy trình mỏi mối hàn bằng Ansys DesignLife
  • Có được các phương pháp hay nhất để mô phỏng các vấn đề về mỏi mối hàn
  • Xem demo của nCode về thiết lập vấn đề mỏi mối hàn

Đăng kí tham dự hội thảo tại: Dự đoán mỏi mối hàn bằng Ansys nCode DesignLife