Rocky in Action: Chuỗi hội thảo 15 phút của Rocky DEM trong năm 2022


THỜI GIAN DIỄN RA HỘI THẢO

Bắt đầu từ 16 tháng 03 đến 16 tháng 11 năm 2022 (giờ Việt Nam)

ĐĂNG KÝ THAM DỰ MIỄN PHÍ

Các hội thảo nhanh kéo dài 15 phút của chúng tôi sẽ giúp bạn cập nhật thông tin mới nhất về mô phỏng tính toán sử dụng Mô hình hóa phần tử rời rạc (DEM).

Chuỗi hội thảo trên web về Rocky in Action cung cấp tổng quan thực tế về quy trình mô phỏng và giới thiệu cách Rocky dễ dàng kích hoạt mô phỏng DEM và giải quyết các vấn đề kỹ thuật thực tế như thế nào, bởi các chuyên gia về ứng dụng mô phỏng và CAE trình bày.

Chúng tôi bao quát các chủ đề mô phỏng tính toán DEM cốt lõi, các ví dụ ứng dụng thực tế và các phương pháp tiếp cận mô phỏng DEM trong thực tế. Mỗi hội thảo trên web tập trung vào một chủ đề cụ thể, trình bày cách Rocky có thể thiết lập, giải quyết và hậu xử lý một vấn đề công nghiệp quan trọng liên quan đến vật liệu khối và các hệ thống hạt và rời rạc bằng cách sử dụng DEM.

Tham gia với chúng tôi để nâng cao kiến thức và kỹ năng của bạn trong mô phỏng Rocky DEM, đồng thời khám phá cách các ứng dụng CAE có thể giải quyết các thách thức kỹ thuật khác nhau trong công nghiệp. Bạn có thể đăng ký một hội thảo riêng lẻ hoặc cho toàn bộ chuỗi 10 phiên.

Để xem danh sách và đăng kí các hội thảo, vui lòng đăng kí tại: Rocky in Action: Chuỗi hội thảo 15 phút của Rocky DEM trong năm 2022