Cập nhật Ansys Forte 2021 R2


THỜI GIAN DIỄN RA HỘI THẢO

Bắt đầu lúc 21:00 ngày 22 tháng 09 năm 2021 (giờ Việt Nam)

ĐĂNG KÝ THAM DỰ MIỄN PHÍ

Hội thảo trên web này sẽ trình diễn và nêu bật những tiến bộ chính của Ansys Forte trong Ansys 2021 R2, bao gồm:

  • Dự đoán chính xác các tương tác cấu trúc chất lỏng (FSI) bao gồm lực và chuyển vị thông qua các mô phỏng tức thời kết nối hệ thống với Ansys Mechanical
  • Giảm thời gian giải lên đến 33%  cho các bài toán động cơ nhiều chu kỳ, với các mô hình hóa học chi tiết
  • Các bảng thuộc tính khí thực (RGP) để nhập các đặc tính khí

Đăng kí tham dự tại: Cập nhật Ansys Forte 2021 R2