Frequently Asked Questions

Below is a list of frequently asked questions and answers on a particular topic. If you need more information about CAE and CAE services, please contact us via the information below.

Hướng dẫn cài đặt ANSYS trên hệ điều hành Windows

Last Update: 2021-01-04

1. Cài đặt phần mềm với giấy phép máy khách (client licensing)

Để cài đặt các phần mềm bản quyền của ANSYS, làm theo các bước dưới đây.

Lưu ý: Bạn cũng phải cài đặt Trình quản lý bản quyền ANSYS trên ít nhất một máy chủ để chạy các phần mềm ANSYS. Xem Cài đặt trình quản lý bản quyền ANSYS để biết hướng dẫn cài đặt.

Bước 1. Lưu tất cả dữ liệu và đóng tất cả các ứng dụng Windows trước khi tiếp tục.

Bước 2. Nếu bạn đã tải file cài đặt hoặc bạn đang cài đặt từ VCD hoặc USB bị tắt tính năng tự động, truy cập đến vị trí của file setup.exe. Chuột phải lên file setup.exe và chọn Run as administrator.

Trình cài đặt ANSYS xuất hiện

Từ các tùy chọn bên tráibạn  thể cài đặt các phần mềm của ANSYS (ANSYS products), MPI cho xử  song song ANSYS (MPI for ANSYS Parallel Processing trình quản  bản quyền ANSYS(ANSYS License Manager). Các bước cài đặt MPI cho xử  song song được hiển thị khi bạn chọn liên kết Install MPI for ANSYS Parallel Processing.

 thể truy cập ANSYS Quick Start Installation GuideANSYS Quick Start Licensing GuideSystem Requirements Guide  complete Installation Help Guide thông qua các tùy chọn nằm dọc bên dưới trình cài đặt. 

Bước 3. Kéo menu ở góc trên bên phải xuống, chọn ngôn ngữ sử dụng. Mặc định là tiếng Anh.

Bước 4. Nhấp vào tùy chọn Install ANSYS Products
Thỏa thuận bản quyền xuất hiện
Lưu ý: Biểu tượng dấu chấm hỏi nằm ở phía trên bên phải của mỗi màn hình cài đặt hiển thị giải thích về chức năng có sẵn trên màn hình đó. Biểu tượng chữ cái "I" hiển thị thông tin về phiên bản phát hành của phần mềm cài đặt.

Bước 5. Đọc thỏa thuận và nếu bạn đồng ý với các điều khoản và điều kiện, hãy chọn I Agree. Nhấp vào Next, nằm ở phía bên phải của màn hình.

Bước 6. Đường dẫn nơi bạn muốn cài đặt các sản phẩm ANSYS, Inc. được hiển thị trong Install Directory. Bạn có thể cài đặt các sản phẩm vào bất kỳ đường dẫn nào bạn muốn, nhưng bạn phải có quyền ghi vào đường dẫn bạn chọn. Mặc định là C: \Program Files\ANSYS Inc. Chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng đường dẫn mặc định.
Lưu ý: Bạn phải cài đặt tất cả phần mềm ANSYS vào trong cùng một vị trí. Cài đặt các phần mềm vào các vị trí khác nhau có thể khiến các phần mềm bị lỗi. Nếu bạn chọn đường dẫn cài đặt thông qua tính năng Browse, cài đặt sẽ tự động nối \ ANSYS Inc \ vào đường dẫn đã chọn. Đường dẫn cài đặt có thể có tối đa 100 ký tự, ngoại trừ trên AUTODYN, có tối đa 40 ký tự.
Kích hoạt Associate file extensions with ANSYS products . Điều này cho phép bạn nhấp đúp vào file từ Windows Explorer để khởi chạy các phần mềm khác nhau.
Chọn Next.

Bước 7. Nếu đây là cài đặt lần đầu tiên, bạn sẽ được nhắc nhập thông số kỹ thuật máy chủ bản quyền của bạn. Nếu bạn đã có file thông số máy chủ bản quyền hiện có, bạn sẽ không thấy cửa sổ này và tiến hành trực tiếp bước tiếp theo.
Nhập số cổng ANSYS Licensing Interconnect và số cổng ANSYS FlexNet của bạn. Các giá trị mặc định được cung cấp và sẽ hoạt động trong hầu hết các trường hợp. Bạn có thể cần kiểm tra với bộ phận CNTT của mình để xác nhận rằng các số cổng mặc định là hợp lệ hoặc để lấy các số cổng khác nếu cần.
Chỉ định tên cho máy chủ bản quyền của bạn.
Chọn Next.

Bước 8. Tất cả các phần mềm có sẵn trong (các) gói cài đặt mà bạn đã tải xuống được liệt kê dưới dạng cây. Dấu tích ở bên trái của phần mềm cho biết rằng phần mềm và tất cả các phần mềm "con" có liên quan đã được kích hoạt để cài đặt trong khi ô màu xám cho biết rằng không phải tất cả các phần mềm đều được kích hoạt để cài đặt. Bạn có thể mở rộng cây để chọn bất kỳ phần mềm bổ sung nào bạn muốn cài đặt.
Chương trình cài đặt cố gắng truy vấn máy chủ bản quyền của bạn để chọn trước các tùy chọn cài đặt của bạn. Nếu truy vấn thành công, thông báo sau sẽ được hiển thị:
Your installation options were pre-selected based upon information from your license server.
Nếu chương trình cài đặt không thể truy vấn máy chủ bản quyền của bạn, thông báo này sẽ không hiển thị và các tùy chọn cài đặt mặc định được chọn.
Bạn có thể chọn hoặc bỏ chọn bất kỳ tổ hợp phần mềm nào. ANSYS Workbench được cài đặt tự động với hầu hết các phần mềm của ANSYS. Không có lựa chọn phần mềm riêng lẻ nào cho ANSYS Workbench.
Nếu bạn chọn ANSYS Geometry Interfaces, bạn sẽ thấy các bước cài đặt bổ sung. Các bước này được hoàn thành trên cửa sổ CAD Configuration được hiển thị khi bạn nhấp vào Next. Để biết thêm thông tin về việc hoàn thành các bước này, hãy xem Specifying CAD Configurations.
Ước lượng dung lượng đĩa cần thiết để cài đặt tất cả các thành phần đã chọn và dung lượng đĩa bạn có sẵn sẽ được hiển thị. Dung lượng đĩa thực tế được yêu cầu có thể ít hơn, nhưng nếu bạn chọn chạy cài đặt mà không có đủ dung lượng đĩa trống, chúng tôi đặc biệt khuyên bạn nên xem lại file nhật ký ở cuối cài đặt để xác minh rằng tất cả các sản phẩm đã được cài đặt chính xác. Các tệp nhật ký cài đặt được ghi vào đường dẫn cài đặt.
Lưu ý: Trong lần cài đặt đầu tiên, nếu bạn chọn cài đặt bất kỳ ANSYS Geometry Interfaces nào, hãy đảm bảo rằng bạn cũng đã chọn ít nhất một phần mềm ANSYS, Inc. như một phần của cài đặt. Cài đặt ANSYS Geometry Interfaces mà không có phần mềm ANSYS, Inc. cơ bản trong lần cài đặt đầu tiên có thể gây ra lỗi cài đặt.
Chọn hoặc bỏ chọn các phần mềm bạn muốn cài đặt và chọn Next.
Ngày trên file bản quyền đang được cài đặt được đối chiếu với bất kỳ ngày nào có thể đã tồn tại trên máy của bạn. (Điều này có thể mất một vài phút.)

Bước 9. Bản tóm tắt dữ liệu cài đặt đã chọn sẽ xuất hiện. Xem lại thông tin cẩn thận và nếu chính xác, hãy nhấp vào Next để tiếp tục cài đặt.

Bước 10. Cửa sổ tiến trình cài đặt hiện thị một thanh trạng thái bên dưới cửa sổ cài đặt. Thanh trạng thái giám sát phần trăm các gói đã được cài đặt trong máy của bạn. Tùy thuộc vào các phần mềm bạn cài đặt mà thời gian cài đặt có thể sẽ lâu hơn. Bạn sẽ không thể ngắt quá trình cài đặt. Hãy kiễn nhẫn trong quá trình cài đặt.
Lưu ý: Chọn nút View Details Progress Log để mở cửa sổ thứ hai hiện thị tên của từng gói phần mềm khi nó chưa được nén và được cài đặt.
Chương trình cài đặt trước tiên sẽ kiểm tra hệ thống của bạn để xác định xem bạn có các điều kiện tiên quyết cần thiết hay không. Nếu điều kiện tiên quyết chưa có trong hệ thống của bạn, điều kiện tiên quyết sẽ được cài đặt tự động.
Lưu ý: Nếu các thành phần tiên quyết cần thiết để cài đặt các sản phẩm ANSYS đã được cài đặt, tùy thuộc vào cấu hình máy hiện có của bạn, thông báo sau có thể được hiển thị:
Software prerequisites have been installed.
A system restart may be required after exiting the installation and before using any ANSYS Products.
Nếu yêu cầu khởi động lại hệ thống, thông báo lỗi khởi động lại sẽ được ghi vào file lỗi install.err. File lỗi install.err nằm trong đường dẫn cài đặt.
Chọn Next để tiếp tục cài đặt.

Bước 11. Cửa sổ cài đặt phần mềm xuất hiện lại với thông báo rằng quá trình cài đặt đã hoàn tất. Tùy chọn Launch Survey Upon Exiting được bao gồm ở đây. Việc nhấp vào Exit trong Launch Survey Upon Exiting được bật sẽ khiến trình duyệt mặc định của bạn mở, hiển thị khảo sát về phần mềm. Việc vô hiệu hóa (bỏ chọn) tùy chọn Launch Survey Upon Exiting và sau đó nhấp vào Exit sẽ bỏ qua khảo sát.
Trình cài đặt ANSYS, Inc. xuất hiện. Đối với cài đặt độc lập này, bạn phải hoàn tất cài đặt Trình quản lý bản quyền (tiếp theo) để chạy các phần mềm ANSYS, Inc.

Chỉ định cấu hình CAD

Việc chọn tùy chọn ANSYS Geometry Interfaces, từ màn hình chọn sản phẩm và nhấp vào Next sẽ hiển thị một loạt thiết lập cho các tương tác hình học của bạn.

 1. Ở màn hình đầu tiên, bạn được yêu cầu chọn một trong 3 tùy chọn thiết lập sau:
  - Chọn tùy chọn Yes, automatically configure my interfaces và nhấp vào Next để xác định xem từng hệ thống CAD đã được cài đặt trên máy tính của bạn hay chưa. Nếu CAD được cài đặt, tùy chọn này đặt thiết lập thành tương tác liên kết thích hợp. Nếu CAD chưa được cài đặt, thiết lập được đặt thành đầu đọc. Các tương tác hình học không có bản quyền sẽ không được thiết lập. Sau khi bạn thực hiện lựa chọn này, quá trình cài đặt sẽ tiếp tục như được mô tả như bước 9 trong Cài đặt phần mềm với bản quyền khách hàng.
  - Chọn tùy chọn Yes, I will make my selections và nhấp vào Next sẽ dẫn bạn qua một số bước đặt thiết lập thủ công. Nếu bạn chọn tùy chọn này, bạn có thể thiết lập các thuộc tính tương tác hình học thích hợp bằng cách làm theo các bước được mô tả bên dưới.
  - Chọn No. Skip configuration. I will configure later và nhấp vào Next để bỏ qua thiết lập tương tác hình học tại thời điểm này. Sau khi bạn thực hiện lựa chọn này, quá trình cài đặt sẽ tiếp tục như được mô tả như bước 9 trong Cài đặt phần mềm với bản quyền khách hàng. Bạn có thể sử dụng tùy chọn này nếu bạn chưa cài đặt các phần mềm CAD liên quan hoặc không biết thông tin được yêu cầu. Nếu bạn bỏ qua các bước này, bạn sẽ cần phải thiết lập tương tác hình học thủ công bằng Product & CAD Configuration Manager trước khi bạn có thể nhập thành công mô hình vào các phần mềm ANSYS.
 2. Sau khi chọn Yes, I will make my selections và nhấp vào Next (chấm #2 ở trên), bạn sẽ thấy danh sách của các tương tác hình học. Bạn có thể chọn thủ công các tương tác hình học mà bạn muốn thiết lập bằng cách kích hoạt các ô phù hợp. Lưu ý rằng thiết lập không được thực hiện cho bất kỳ tương tác hình học nào không được kích hoạt. Bạn sẽ phải làm điều đó sau bằng cách làm theo các bước trong phần Đặt cấu hình phần mềm CAD.
  Khi bạn đã chọn tương tác phù hợp, nhấp chọn Next.
 3. Màn hình tiếp theo cung cấp cho bạn tùy chọn cho việc chọn tương tác đọc hoặc liên kết cho mỗi tương tác hình học được kích hoạt.
  Đặt cấu hình cho mỗi tùy chọn tương tác hình học và chọn Next.
 4. Nếu bạn đã chọn giao diện liên kết cho Creo Parametric hoặc NX, màn hình thứ ba sẽ hiển thị. Trong trường hợp này, hãy làm theo các bước dưới đây. Nếu bạn không chọn Creo Parametric hoặc NX, quá trình cài đặt sẽ tiếp tục như được mô tả như bước 9 trong Cài đặt phần mềm với bản quyền khách hàng.
  Creo Parametric: Bạn có thể cần chỉ định lệnh Creo Parametric và đường dẫn cài đặt Creo Parametric đầy đủ (C:\Program Files\PTC\Creo 6.0.0.0\Parametric theo mặc định) cho cài đặt Creo Parametric hiện có.
  NX: Nếu bạn chọn tương tác liên kết và các biến môi trường UGII không được đặt, bạn có thể cần chỉ định đường dẫn cài đặt NX cho cài đặt NX hiện có. Nếu bạn là người dùng quản trị, một file được yêu cầu để tải NX plug-in được đặt trong thư mục Application Data của người dùng quản trị theo mặc định, file này có thể không được truy cập bởi những người dùng không phải là quản trị viên. Để cho phép người dùng không phải quản trị viên chạy, bạn sẽ cần xác định biến môi trường UGII_CUSTOM_DIRECTORY_FILE trước khi cài đặt và chỉ định vị trí nơi người dùng khác có quyền đọc. Ngoài ra, bạn có thể chạy Product & CAD Configuration Manager sau khi cài đặt và cung cấp vị trí cập nhật cho Đường dẫn tệp thư mục tùy chỉnh NX.
 5. Khi bạn đã hoàn thành đặt cấu hình Creo Parametric hoặc NX, hãy nhấp vào Next. Quá trình cài đặt tiếp tục như được mô tả như bước 9 trong Cài đặt phần mềm với bản quyền khách hàng.

2. Cài đặt trình quản lý bản quyền ANSYS

Làm theo hướng dẫn bên dưới để cài đặt và thiết lập Trình quản lý bản quyền ANSYS trên máy Windows cục bộ của bạn. Bạn phải là người dùng quản trị để cài đặt Trình quản lý bản quyền ANSYS trên Windows. Trình quản lý Giấy phép kiểm soát quyền truy cập vào các sản phẩm ANSYS, Inc. bạn đã mua. Bạn phải hoàn tất cài đặt Trình quản lý bản quyền để chạy các sản phẩm ANSYS, Inc.

Bước 1. Nếu Trình khởi tạo cài đặt không mở, hãy nhấp chuột phải vào tệp setup.exe và chọn Run as administrator.

Bước 2. Chọn Install ANSYS License Manager.

Bước 3. Trình khởi tạo cài đặt xuất hiện.

Bước 4. Bạn sẽ được thông báo rằng trình quản lý giấy phép, nếu đang chạy, sẽ bị tắt. Bấm OK.

Bước 5. Màn hình Thỏa thuận bản quyền xuất hiện. Đọc thỏa thuận bản quyền và nếu bạn đồng ý, hãy nhấp vào I Agree để chấp nhận các điều khoản và nhấp vào Next, nằm ở phía bên phải của màn hình. Bạn phải chọn I Agree để tiếp tục cài đặt.

Bước 6. Chỉ định thư mục cài đặt và nhấp vào Next để tiếp tục. Bạn có thể chấp nhận mặc định hoặc chỉ định một đường dẫn thay thế và tên thư mục nơi trình quản lý bản quyền sẽ được cài đặt. Thư mục cài đặt được đặt tại <OS_Drive> \ Program Files \ ANSYS Inc theo mặc định. Bạn phải có quyền quản trị cho thư mục bạn chỉ định. Ngoài ra, thư mục:
- Phải là một thư mục cục bộ
- Phải là ổ đĩa cục bộ, cố định
- Không thể là UNC hoặc đường dẫn tương đối
- Không thể là một đường dẫn định dạng tên file (8.3) ngắn
- Không thể là một symbolic link hoặc junction
- Không thể sử dụng các tên/đường dẫn chứa kí mở rộng (các ký tự đặc biệt như @, # …)
Lưu ý: Bạn không thể thay đổi thư mục cài đặt cho máy tính hiện đang chứa phiên bản của Trình quản lý bản quyền ANSYS, Inc. hoặc Trình quản lý bản quyền ANSYS Electromagnetics. Để thay đổi vị trí thư mục cài đặt, trước tiên bạn phải gỡ cài đặt mọi phiên bản trước của cả hai sản phẩm.
ANSYS, Inc. License Manager là thành phần duy nhất có sẵn và được chọn để cài đặt. Dung lượng ổ đĩa cần thiết và dung lượng ổ đĩa khả dụng sẽ xuất hiện ở cuối cửa sổ. Đảm bảo rằng bạn có đủ dung lượng trước khi tiếp tục.

Bước 7. Chọn Next để tiếp tục.

Bước 8. Bản tóm tắt dữ liệu cài đặt đã chọn sẽ xuất hiện. Xem lại thông tin cẩn thận và nếu đúng, hãy nhấp vào Next để tiếp tục cài đặt.
Trình quản lý bản quyền ANSYS đang được cài đặt và thiết lập trên hệ thống của bạn. Sau khi quá trình cài đặt trình quản lý bản quyền kết thúc, tùy chọn Launch License Management Center upon exiting được xuất hiện trên màn hình. ANSYS License Management Center là giao diện người dùng dựa trên trình duyệt tập trung nhiều chức năng quản trị cấp phép bản quyền ANSYS. Nếu bạn không muốn chạy License Management Center, bỏ tùy chọn Launch License Management Center upon exiting.

Bước 9. Chọn Exit để thoát màn hình License Manager Installation.

Bước 10. Khi cài đặt quản lý bản quyền kết thúc, chọn Exit. Một biểu tượng mới trong Start Menu có tên ANSYS, Inc. License Manager tự động được tạo. Nó sẽ gồm các tùy chọn cho License Management Center, ANSYS, Inc. Licensing Guide, FlexNet License Administration GuideANSLIC_ADMIN.

Đăng kí máy chủ bản quyền

Nếu bạn là người dùng mới chưa nhận được file bản quyền cho máy chủ của bạn hoặc nếu bạn thêm hoặc thay đổi máy chủ bản quyền, hãy làm theo quy trình này để đăng ký thông tin máy chủ bản quyền của bạn. Xem ANSYS Licensing Guide để biết thêm thông tin về việc chọn các máy chủ bản quyền (Selecting License Server Machines) và sử dụng Trung tâm quản lý bản quyền ANSYS (License Server Administration Using ANSYS License Management Center).

 1. Mở ANSYS License Management Center.
 2. Chọn tùy chọn Get System Hostid Information để hiện thị các mã ID hệ thống của bạn.
 3. Chọn ID hệ thống bạn muốn sử dụng và chọn SAVE TO FILE. Một file văn bản chứa thống tin hệ thống của bạn được tạo.
 4. Chuyển file văn bản này tới đại diện bán hàng ANSYS để một file bản quyền có thể được chuyển cho bạn.
 5. Thêm file bản quyền thông qua ANSYS License Management Center. Đối với các bước này, xem Adding a License.

Sau khi hoàn thành quy trình cài đặt, tham khảo Post-Installation Instructions.

3. Video hướng dẫn cài đặt

Vui lòng xem các video hướng dẫn cài đặt tại đây.