Frequently Asked Questions

Below is a list of frequently asked questions and answers on a particular topic. If you need more information about CAE and CAE services, please contact us via the information below.

Những yêu cầu tiên quyết khi cài đặt ANSYS trên Windows là gì?

Last Update: 2021-01-04

1. Những điều kiện tiên quyết về hệ thống

ANSYS 2020 R2 được hỗ trợ trên các nền tảng Windows và các cấp của hệ điều hành tại đây.

Chú ý: Các phiên bản hệ hiều hành Home của Windows không được hỗ trợ.

 • Các phần mềm được hỗ trợ trên các nền tảng – Để có một danh sách đầy đủ các phần mềm được hỗ trợ trên từng nền tảng, vui lòng xem tệp Platform Support by Application PDF tại Platform Support section of the ANSYS Website.
 • Các nền tảng được hỗ trợ cho HPC (High Performance Computing) – xem các phần thảo luận tại Configuring Distributed ANSYS và Configuring ANSYS CFX Parallel để biết thêm thông tin chi tiết về các nền tảng được hỗ trợ cho việc tính toán được phân bố.

Phần mềm hỗ trợ CAD 

Các phần mềm CAD và phần mềm bổ trợ được hỗ trợ trên các nền tảng và các ứng dụng đã được chỉ định (nơi mà các mô hình CAD được hỗ trợ trên các nền tảng nổi tiếng). Các ứng dụng đó là:

 • A = Mechanical APDL
 • W = ANSYS Workbench
 • I = ANSYS ICEM CFD (standalone và ANSYS Workbench Readers)
Phần mềm Windows 105
CATIA 4.2.4 A, W, I
CATIA V5–6R2018 A, W, I
CATIA V5 (CADNexus CAPRI CAE Gateway V3.40.0) V5–6R2016, V5–6R2017, V5–6R2018 W, I2
CATIA V6 R2018x W, I
Parasolid 30.0 A, W, I
Creo Parametric 3.0 A, W, I3
Creo Parametric 4.0 A , W, I8
Creo Parametric 5.0 A, W, I
ACIS 2018 A, W, I1
NX 10.0  
NX 11.0 A, W, I
NX 12.06 A, W, I
SOLIDWORKS 2018 W, I
SOLIDWORKS 2019 W, I
Solid Edge ST10 W, I
Solid Edge 2019 W, I
Inventor 2018 W, I
Inventor 2019 W, I9
AutoCAD 2018 W, I
AutoCAD 2019 W, I9
IGES4 A, W, I
JT 10.0 W, I
STEP AP203, AP214 W, I
Creo Elements/Direct Modeling 20.0 W, I
Creo Elements/Direct Modeling 20.1 W, I
GEMS I
IDI MS8/9 I
Rhinoceros W, I
SketchUp W, I

Chú thích:

 1. Đối với ICEM CFD standalone, ACIS 18.0.1 là phiên bản được hỗ trợ cho tất cả các nền tảng.
 2. Yêu cầu V5-6R2016 hoặc mới hơn.
 3. Yêu cầu Creo Parametric 2.0 M190.
 4. Các phiên bản IGES 4.0, 5.2 và 5.3 được hỗ trợ.
 5. Professional, Education và Enterprise
 6. Không được hỗ trợ với ANSYS Fluent
 7. Yêu cầu bản cập nhập SP1 Update KB4019990 của hệ điều hành
 8. Yêu cầu Creo Parametric 3.0 M060 hoặc mới hơn.
 9. Yêu cầu bản cập nhật Anniversary Update version 1607 của hệ điều hành hoặc cao hơn
 10. Yêu cầu hệ điều hành SP1.

Chú ý: Xem các tệp CAD được hỗ trợ mới nhất tại ansys.com> Solutions> Solutions by Role> IT Professionals> Platform Support> CAD Support.

2. Những yêu cầu về dung lượng ổ đĩa và bộ nhớ

Bạn sẽ cần dung lượng ổ đĩa được hiển thị ở đây cho mỗi phần mềm trong việc cài đặt và hoạt động tốt. Những con số được liệt kê dưới đây là dung lượng ổ đĩa tối đa bạn sẽ cần cho mỗi phần mềm của ANSYS, Inc. Tùy thuộc vào các tùy chọn được chọn cho từng phần mềm và các tính năng của phần mềm được dùng chung, bạn có thể được yêu cầu ít dung lượng ổ đĩa hơn khi cài đặt nhiều phần mềm.

Phần mềm Dung lượng ổ đĩa trống cần thiết
ANSYS Discovery AIM 23.6 GB
ANSYS Discovery 23.1 GB
ANSYS Discovery Live 23.1 GB
ANSYS Discovery SpaceClaim 21.6 GB
ANSYS Sherlock 21.6 GB
ANSYS Autodyn 21.9 GB
ANSYS LS-DYNA 22.6 GB
ANSYS CFD-Post only 22.0 GB
ANSYS CFX 22.3 GB
ANSYS Chemkin 22.8 GB
ANSYS Energico 22.8 GB
ANSYS Model Fuel Library (Encrypted) 22.8 GB
ANSYS Reaction Workbench 22.8 GB
ANSYS EnSight 24.9 GB
ANSYS FENSAP-ICE 22.4 GB
ANSYS Fluent 22.9 GB
ANSYS Forte 25.7 GB
ANSYS Polyflow 23.9 GB
ANSYS TurboGrid 22.1 GB
ANSYS ICEM CFD 22.4 GB
ANSYS Aqwa 22.0 GB
ANSYS Aqwa 22.0 GB
ANSYS optiSLang 22.6 GB
ANSYS Customization Files for User Programmable Features 24.7 GB
ANSYS Mechanical Products 22.0 GB
ANSYS Additive 23.7 GB
Distributed Computing Services 21.7 GB
ANSYS Icepak 23.3 GB
ANSYS Remote Solve Manager Standalone Services 21.6 GB
ANSYS Viewer 21.7 GB
ANSYS Geometry Interfaces 21.8 GB
Dung lượng ổ đĩa trống được yêu cầu để cài đặt tất cả các phần mềm 43.0 GB

Việc cài đặt phần mềm cũng yêu cầu cần thêm 500 MB dung lượng ổ đĩa trống trong khi cài đặt.

Những yêu cầu về bộ nhớ - Bạn phải có ít nhất 8 GB bộ nhớ để thực hiện việc cài đặt phần mềm; 16 hoặc 32 GB bộ nhớ được khuyến nghị.

3. Điều kiện tiên quyết về phần mềm

Bạn phải cài đặt phần mềm sau trên hệ thống của mình. Đặc quyền của quản trị viên được yêu cầu để cài đặt các tệp này. Các điều kiện tiên quyết về phần mềm này được cài đặt tự động khi bạn khởi chạy cài đặt phần mềm. Nếu sau khi cài đặt các phần mềm ANSYS, bạn cần kiểm tra hệ thống của mình để tìm các điều kiện tiên quyết của phần mềm hoặc cài đặt lại bất kỳ điều kiện tiên quyết nào trong số chúng vào một thời gian sau đó, hãy mở Product & CAD Configuration Manager và chọn Check for Required Prerequisites hoặc Install Required Prerequisites.

 • Một phiên bản của Microsoft .NET Framework thấp nhất được yêu cầu là 4.6.2.
  Lưu ý: Nếu máy tính của bạn chưa cài đặt Microsoft .NET Framework 4.6.2, chương trình cài đặt sẽ cài đặt .NET 4.6.2 làm điều kiện tiên quyết và có thể yêu cầu khởi động lại hệ thống sau khi thoát cài đặt và trước khi chạy bất kỳ phần mềm ANSYS nào.
 • Thời gian chạy Intel OpenCL khi sử dụng phần mềm ANSYS Discovery AIM.
  Lưu ý: Nếu bạn đã chọn phần mềm ANSYS Discovery AIM trong khi cài đặt, thì thời gian chạy OpenCL được bao gồm như một phần của cài đặt tiên quyết.
 • Microsoft Visual C++ 2012 Redistributable (32 and 64-bit versions)
 • Microsoft Visual C++ 2013 Redistributable (32 and 64-bit versions)
 • Microsoft Visual C++ 2017 Redistributable (32 and 64-bit versions)

Trước khi cài đặt, bạn có thể tìm thấy các tệp thực thi cho các điều kiện tiên quyết của phần mềm trong thư mục root\prereq của gói media/download.

4. Những yêu cầu cho việc tăng tốc GPU trong Mechanical APDL

Hệ thống của bạn phải đáp ứng các yêu cầu sau để sử dụng khả năng tăng tốc GPU trong Mechanical APDL. Để biết thông tin về các GPU NVIDIA Card được thử nghiệm gần đây nhất, hãy xem tệp PDF GPU Accelerator Capabilities  trên Platform Support section of the ANSYS Website.

 • (Các) máy đang được sử dụng để mô phỏng phải có ít nhất một GPU NVIDIA Card. Các GPU NVIDIA Card sau đây được khuyến nghị:
  NVIDIA Tesla Series (bất kỳ mẫu nào)
  NVIDIA Quadro RTX 6000
  NVIDIA Quadro RTX 8000
  NVIDIA Quadro GV100
  NVIDIA Quadro GP100
  NVIDIA Quadro P6000
  NVIDIA Quadro P5000
 • Khi sử dụng bộ giải thưa (sparse solver) hoặc bộ giải trị riêng (eigensolver) dựa trên bộ giải trực tiếp thưa (sparse direct solver) (ví dụ: Block Lanczos hoặc không gian con), chỉ các thiết bị sử dụng GPU NVIDIA với hiệu suất chính xác kép đáng kể (FP64) được khuyến nghị để đạt được hiệu suất tối ưu. Chúng bao gồm các mẫu sau:
  NVIDIA Tesla Series P100
  NVIDIA Tesla Series V100
  NVIDIA Quadro GV100
  NVIDIA Quadro GP100
 • Nên sử dụng các thiết bị sử dụng GPU NVIDIA Card có bộ nhớ ít nhất 16GB để đạt được khả năng tăng tốc đáng kể cho hầu hết các mô phỏng trong đó có thể sử dụng GPU Card.
 • Đối với các GPU NVIDIA Card, phiên bản trình điều khiển (driver) phải là 412.16 hoặc mới hơn. Để có hiệu suất tối ưu trên Windows, chế độ trình điều khiển TCC (Tesla Compute Cluster) được khuyến nghị khi sử dụng các GPU Card dòng Tesla. Tồn tại một số hạn chế khi sử dụng chế độ trình điều khiển này. Kiểm tra tài liệu về GPU Card của bạn để biết thêm chi tiết về cách đặt chế độ trình điều khiển này và các hạn chế hiện có.
 • Để sử dụng thiết bị có GPU NVIDIA Card không nằm trong danh sách Card được khuyến nghị, hãy đặt biến môi trường sau:
  ANSGPU_OVERRIDE=1
  Điều này rất có lợi khi bạn muốn chạy trên các GPU NVIDIA Card mới hơn không khả dụng tại thời điểm phát hành phiên bản này của chương trình ANSYS. Nếu bạn chọn sử dụng biến môi trường này, bạn nên đảm bảo rằng thiết bị bạn muốn sử dụng có GPU NVIDIA Card đủ mạnh, về cả sức mạnh tính toán với độ chính xác kép và bộ nhớ trên GPU NVIDIA Card, để đạt được khả năng tăng tốc có ý nghĩa cho mô phỏng của bạn. Sử dụng biến môi trường này với một CPU kém hiệu quả có thể làm giảm tốc độ mô phỏng của bạn.

Lưu ý: Trên Windows, việc sử dụng điều khiển máy tính từ xa (Remote Desktop) có thể vô hiệu hóa việc sử dụng GPU. Khởi chạy Mechanical APDL thông qua ANSYS Remote Solve Manager (RSM) khi RSM được cài đặt dưới dạng tác vụ cũng có thể vô hiệu hóa việc sử dụng GPU. Trong hai trường hợp này, không thể sử dụng khả năng tăng tốc GPU. Sử dụng chế độ trình điều khiển TCC (Tesla Compute Cluster), nếu áp dụng được, có thể tránh được hạn chế này.

5. Yêu cầu phần mềm và phần cứng bổ sung

 • Hệ thống Intel 64/AMD64 với phiên bản hệ điều hành chính xác đã cài đặt
 • 8 GB RAM (tối thiểu)
 • 128 GB dung lượng ổ đĩa trống được khuyến nghị
 • Trình duyệt web mặc định hiện tại phải được cài đặt để xem tài liệu trợ giúp của ANSYS thông qua Internet.
  Để có danh sách đầy đủ các trình duyệt được hỗ trợ, hãy xem tệp PDF Browser Support trên Platform Support section of the ANSYS Website.
  Để có bản sao cục bộ của tài liệu phần mềm trên hệ thống của bạn, hãy tải xuống phiên bản có thể cài đặt từ ANSYS Download Center. Hướng dẫn cài đặt Local Help được bao gồm trong gói tải xuống.
 • Card đồ họa rời với các trình điều khiển (drivers) mới nhất và tương thích với các hệ điều hành được hỗ trợ. Để có đầy đủ chức năng, hãy sử dụng NVIDIA Quadro Card hoặc AMD FirePro Card mới đây có bộ nhớ video rời ít nhất 1 GB và hỗ trợ OpenGL phiên bản 4.5 trở lên. Đồ họa tích hợp Intel Iris Pro cũng đã được sử dụng thành công.
  Để biết thông tin về các cạc đồ họa được kiểm tra gần đây nhất, hãy xem tệp PDF Graphics Cards Tested trên Platform Support section of the ANSYS Website.
  Đối với phần mềm ANSYS DiscoveryAIM, hãy xem thêm ANSYS Discovery AIM Requirements.

Lưu ý:

  • Hỗ trợ kế thừa của nhà cung cấp: Để tương thích, các thẻ kế thừa tuân thủ GL 4.5 vẫn phải nằm trong khoảng thời gian hỗ trợ kế thừa chính thức của nhà cung cấp đồ họa tương ứng và vẫn phải nhận được bản cập nhật trình điều khiển (drivers) thường xuyên. Truy cập trang web của nhà cung cấp (AMD và NVIDIA) để xem lại danh sách phần cứng kế thừa.
 • Độ phân giải màn hình tối thiểu: 1024 x 768 (tỷ lệ khung hình 4: 3), 1366 x 768 (tỷ lệ khung hình 16: 9) hoặc 1280 x 800 (tỷ lệ khung hình 16:10) với màu tối thiểu 24 bit. Độ phân giải màn hình cao hơn như 1920x1080 (16: 9) hoặc 1920x1200 (16:10) được khuyến nghị cho hầu hết các ứng dụng.

Lưu ý:

  • Một số kết hợp giữa các loại cạc đồ họa, hệ điều hành và độ phân giải MPEG không thể phát MPEG đúng cách. Bạn có thể nhận được kết quả phát lại bình thường bằng cách thay đổi cài đặt MPEG. Ngoài ra, bạn có thể nâng cấp cạc đồ họa của mình.
  • Ultra High Definition (4K) Graphics Cards: Việc sử dụng cạc đồ họa Độ nét cực cao (4K) có thể gây ra một số vấn đề hiển thị về thẩm mỹ (bao gồm văn bản được phóng to hoặc thu nhỏ và định vị không chính xác của các nhãn tùy chọn). Những vấn đề này không ảnh hưởng đến chức năng của chương trình cài đặt.
 • Chuột Microsoft hoặc một chuột máy tính. Hầu hết các ứng dụng đều yêu cầu chuột ba nút.
 • Nếu bạn sử dụng phần mềm 3Dconnexion, hãy đảm bảo rằng bạn đã cài đặt phiên bản trình điều khiển (drivers) mới nhất.
 • Khoảng không gian hoán đổi nhiều gấp đôi so với bộ nhớ. Dung lượng hoán đổi bộ nhớ trên hệ thống có thể giới hạn kích thước của mô hình ANSYS có thể được tạo và/hoặc giải quyết.
 • TCP/IP cho trình quản lý giấy phép (xem ANSYS Licensing Guide để biết thêm thông tin về TCP/IP).
  Mặc dù TCP/IP được bao gồm như một phần của hệ điều hành, nó có thể không được cài đặt theo mặc định. Khi TCP/IP được cài đặt, nó phải được liên kết với bộ điều hợp mạng (network adapter). Trên các máy được kết nối với mạng nội bộ, TCP/IP phải được liên kết với một card mạng như bộ điều hợp Ethernet (Ethernet adapter). Phần lớn các hệ thống sử dụng TCP/IP sẽ thuộc loại này. Trên các máy kết nối với internet hoặc mạng nội bộ của công ty thông qua bộ điều giải (modem), TCP/IP có thể được liên kết với dịch vụ truy cập từ xa (Remote Access Service). Ngoài ra, tùy chọn Autodial của tùy chọn Internet (Internet Options) phải được tắt để máy không cố kết nối với Internet mỗi khi ANSYS chạy. Xem ANSYS Licensing Guide để biết thêm thông tin.
 • Nên dùng Microsoft Internet Explorer (IE) 11 trở lên để ANSYS Workbench hoạt động tốt. Sau khi cài đặt đúng phiên bản IE, nó không phải là trình duyệt Internet mặc định của bạn. Sau khi cài đặt, chỉ cần chạy trình duyệt ưa thích của bạn và thiết lập lại nó làm mặc định.
 • Cần có phần mềm đọc PDF để đọc hướng dẫn cài đặt và tài liệu người dùng khác.
  Để truy cập các video hệ thống trợ giúp của chúng tôi, ANSYS khuyên bạn nên đặt Windows Media Player làm mặc định.

5.1. Những yêu cầu tiên quyết đối với ANSYS Discovery AIM

Cần có tối thiểu trình điều khiển OpenCL 1.2 để sử dụng Exploratory Results Processing trong AIM.

  • Cài đặt trình điều khiển đồ họa cho AMD, NVIDIA và Intel sẽ cung cấp OpenCL theo mặc định hoặc dưới dạng tùy chọn.
  • Chúng tôi khuyên bạn nên cài đặt thêm trình điều khiển CPU INTEL hoặc AMD, những trình điều khiển này có thể cho phép chúng tôi giảm tải nhiều công việc hơn cho các lõi không sử dụng.

5.2. Hỗ trợ phần mềm 3Dconnexion

Chỉ các ứng dụng ANSYS cụ thể mới được thử nghiệm để thao tác mô hình (quay, phóng to, xoay, v.v.) với các phần mềm 3Dconnexion. Mặc dù các phần mềm 3Dconnexion này cung cấp khả năng kiểm soát 3D nâng cao đáng kể đối với việc xem mô hình, chúng không hoạt động như một sự thay thế chuột và các thao tác lựa chọn vẫn yêu cầu chuột. Để biết danh sách đầy đủ các phần mềm 3Dconnexion được chứng nhận với bản phát hành ứng dụng ANSYS hiện tại, hãy xem tệp 3Dconnexion Devices Certification trên phần Platform Support section of the ANSYS Website.

Để sử dụng phần mềm 3Dconnexion với các phần mềm được liệt kê, bạn phải tải xuống và cài đặt trình điều khiển Microsoft Windows thích hợp cho phiên bản Windows của bạn. Tham khảo http://www.3dconnexion.com để biết thêm thông tin về cách sử dụng các phần mềm Space và tải xuống các trình điều khiển thích hợp.

Chức năng Spaceball/Connexion3D trong ANSYS Discovery AIM

  • Chỉ hỗ trợ chức năng "FIT" được tích hợp sẵn.
  • Hầu hết các hoạt động khác có thể được mô phỏng bằng cách ánh xạ các chức năng Connexion với các phím tắt được hỗ trợ trong ANSYS Discovery AIM. Xem Manipulating a Geometric Entity để biết thêm thông tin về các phím tắt AIM.

Tài liệu tham khảo