Frequently Asked Questions

Below is a list of frequently asked questions and answers on a particular topic. If you need more information about CAE and CAE services, please contact us via the information below.

Hướng dẫn cài đặt ANSYS 2020 trên hệ điều hành Windows

Last Update: 2020-12-28

Để cài đặt thành công các phần mềm mô phỏng kỹ thuật của ANSYS trên hệ điều hành Windows, mời các bạn theo dõi các video hướng dẫn sau đây:

  1. Cài đặt ANSYS 2020 trên Windows

  1. Cài đặt trình quản lý giấy phép bản quyền (ANSYS License manager)

  1. Cấu hình loại trừ tường lửa trên Windows

Các file thực thi sau đây trong thư mục: C:\Program Files\ANSYS Inc\Shared Files\Licensing\winx64 cần được ngoại trừ với tường lửa (Firewall):

lmgrd.exe

ansyslmd.exe

ansysli_server.exe

ansysli_monitor.exe

ansysli_client.exe

Tags: Cài đặt ANSYS, hướng dẫn cài đặt, phần mềm ANSYS, cài đặt phần mềm, ANSYS 2020, hệ điều hành Windows, quản lý bản quyền, ANSYS License Manager, ngoại trừ tường lửa