Ansys GRANTA Selector cung cấp một bộ công cụ mạnh mẽ để lựa chọn vật liệu thông minh. Sử dụng các công cụ so sánh và lập biểu đồ tương tác, bạn có thể áp dụng các ràng buộc đối với các thuộc tính chính, đánh đổi các yêu cầu về hiệu suất cạnh tranh và tìm kiếm một cách có hệ thống các vật liệu ứng viên tốt nhất cho ứng dụng của mình.

Mỗi dự án đều cho phép bạn tạo các báo cáo lựa chọn vật liệu, bảng so sánh và đồ thị rõ ràng để hỗ trợ việc ra quyết định và truyền đạt rõ ràng những phát hiện của bạn.

Phần mềm này được kết hợp với một danh mục rộng lớn các dữ liệu thuộc tính vật liệu trong MaterialUniverse, một tập dữ liệu duy nhất được biên soạn bởi các chuyên gia cho phép so sánh tương tự trên toàn bộ các khả năng của vật liệu.

Bộ dữ liệu chuyên dụng bao gồm hàng nghìn tiêu chuẩn, thông số kỹ thuật, nhà cung cấp và cấp vật liệu riêng lẻ cũng như dữ liệu đường cong phụ thuộc vào nhiệt độ để mô phỏng nâng cao. Kim loại, polyme, vật liệu tổng hợp, vật liệu y tế, lớp phủ, vật liệu hàng không vũ trụ và nhiều loại khác đều được bao gồm.

Cùng với nhau, sự kết hợp giữa dữ liệu vật liệu và lựa chọn vật liệu có hệ thống và thông minh của GRANTA Selector cho phép bạn tìm thấy các câu hỏi vật liệu phù hợp để hỏi, sau đó trả lời toàn diện.

Những lợi ích nổi bật

 • Được lựa chọn vật liệu ngay lần đầu tiên trong quá trình phát triển sản phẩm ở giai đoạn đầu, tránh chi phí và sự chậm trễ sau này
 • Tự tin vào những phát hiện của bạn và nhanh chóng tạo ra những ý tưởng mới thông qua việc tìm kiếm có hệ thống, đầy đủ các lựa chọn vật liệu
 • Xem xét hiệu suất vật liệu cùng với các yếu tố như chi phí, rủi ro chất hạn chế và tác động đến môi trường
 • Dễ dàng đánh giá toàn bộ phạm vi vật liệu kỹ thuật cho bất kỳ ứng dụng nào với bộ dữ liệu được liên kết với nhau toàn diện của chúng tôi - chọn đúng vật liệu, loại và nhà cung cấp
 • Xuất sang nhiều phần mềm CAD/CAE của bên thứ ba hoặc cung cấp dữ liệu kỹ thuật sẵn sàng mô phỏng vào Ansys Workbench bằng cách sử dụng quy trình làm việc tích hợp của chúng tôi

Những khả năng

 • Lựa chọn vật liệu thông minh: Các công cụ lựa chọn đơn giản xác định các vật liệu tốt nhất cho ứng dụng của bạn. So sánh, hình dung và đặt giới hạn cho các thuộc tính. Xác định các loại và nhà cung cấp cụ thể.
 • Tìm vật liệu tương tự: Các công cụ nhanh chóng và dễ dàng để xác định các vật liệu có cấu hình thuộc tính tương tự với vật liệu tham chiếu. Khắc phục các vấn đề về cung cấp, quy định hoặc tăng chi phí.
 • Dữ liệu vật liệu toàn diện: Một loạt các bộ dữ liệu vật liệu được liên kết với nhau. Thông tin chi tiết về kim loại, polyme, vật liệu tổng hợp, lớp phủ, vật liệu y tế, vật liệu hàng không vũ trụ và hơn thế nữa.
 • Đánh giá vật liệu lai (hybrid): Tìm ra các thuộc tính cho sự kết hợp của các vật liệu và sử dụng chúng để lựa chọn vật liệu hoặc thậm chí tạo các mô hình vật liệu lai tổng hợp của riêng bạn.
 • Ước tính chi phí một phần: Ước tính chi phí sản xuất ở giai đoạn thiết kế ý tưởng. Dự toán cho vật liệu, phương pháp sản xuất và kích thước lô.
 • Kiểm toán thiết kế sinh thái: Đánh giá tác động môi trường của sản phẩm của bạn và cung cấp hướng dẫn về cách giảm thiểu tác động đó.
 • FE Export và tích hợp Ansys Workbench: Liên tục cung cấp dữ liệu kỹ thuật sẵn sàng cho mô phỏng vào Ansys Workbench như một phần của quy trình làm việc tích hợp hoặc xuất dữ liệu sang nhiều giải pháp phần mềm CAD / CAE của bên thứ ba.

Các bài viết liên quan:


Please specify "Source Advantech, Jsc." or "According to www.advantech.vn" if you want to disseminate this information