Ansys GRANTA EduPack giúp các giảng viên ngành vật liệu thu hút sinh viên tham gia vào các chủ đề vật liệu và hỗ trợ việc học của họ trong suốt chương trình giảng dạy kỹ thuật.

Được hơn 1.400 trường đại học và cao đẳng trên toàn thế giới tin tưởng, dữ liệu, công cụ và tài nguyên giảng dạy và sinh viên liên quan của EduPack cung cấp cho các giảng viên một cách linh hoạt và phòng phú để làm sống động việc giảng dạy của họ và luôn được cập nhật.

Những lợi ích nổi bật của Granta Edupack

 • Truyền cảm hứng và thu hút sinh viên trong suốt quá trình chương trình giảng dạy
 • Hỗ trợ giảng dạy hiện có và áp dụng cho các khóa học mới cho bất kỳ phương pháp giảng dạy nào
 • Thúc đẩy học tập liên ngành và công việc dự án

Người dùng sẽ nhận được:

 • Phần mềm
 • Tài nguyên thông tin
 • Tài nguyên giảng dạy
 • Tài nguyên tự học
 • Hỗ trợ sách giáo khoa
 • Đào tạo và hỗ trợ

Granta Edupack được sử dụng như thế nào?

GRANTA EduPack hỗ trợ kết quả học tập sâu và chuẩn bị cho sinh viên cho công nghiệp, hỗ trợ các khóa học trong các lĩnh vực bao gồm:

 • Giới thiệu về Vật liệu
 • Lựa chọn vật liệu
 • Thiết kế sinh thái và tư duy vòng đời
 • Thiết kế đỉnh cao (Capstone Design) và bền vững

Dữ liệu và các công cụ

GRANTA EduPack cung cấp cho các nhà giáo một loạt các công cụ và tài nguyên toàn diện. Chúng được kết hợp để đáp ứng nhu cầu cá nhân của bạn, bao gồm các môn học liên quan đến kỹ thuật và vật liệu ở tất cả các cấp độ giảng dạy từ dự bị đại học đến sau đại học. Truy cập nhanh vào các tài liệu đáng tin cậy và dữ liệu quy trình giúp tăng tốc việc đặt ra các vấn đề của sinh viên và cho phép các dự án kỹ thuật có tính thực tế cao và có liên quan đến công nghiệp.

Các cấp độ

GRANTA EduPack cung cấp phần mềm trực quan, tương tác và hấp dẫn. Dữ liệu và công cụ trong GRANTA EduPack được chia thành ba cấp độ. Điều này cho phép tiến trình từ duyệt và thăm dò đơn giản bằng cách sử dụng một số lượng nhỏ bản ghi sang lựa chọn nâng cao bằng cách sử dụng cơ sở dữ liệu rất lớn về các thuộc tính của vật liệu và quy trình.

Hỗ trợ và truyền cảm hứng

Nhóm Ansys Granta Academic cung cấp lời khuyên chuyên môn và hỗ trợ kỹ thuật.

Các cuộc hội thảo trên web thường xuyên giúp cộng đồng giáo dục tài liệu được cập nhật.

Các buổi nghiên cứu điển hình công nghiệp hàng quý miễn phí mang lại cảm hứng giảng dạy.

GRANTA EduPack cũng bổ sung nhiều giáo trình tài liệu hàng đầu được sử dụng trong các khóa học trên toàn thế giới.

Truy cập Trung tâm giáo dục Granta để xem hơn 350 tài nguyên được phát triển bởi nhóm và các cộng tác viên học thuật để hỗ trợ các nhà giáo dục sử dụng GRANTA EduPack trong việc giảng dạy của họ.

Granta Education Hub: www.grantadesign.com/education

Nhận xét của các giảng viên

Ir. Erik Thomassen

Delft University of Technology / Netherlands

"Granta Edupack là một công cụ tuyệt vời và rất phù hợp cho việc học tập ở trường đại học."

 
Dr. Kareen Coulombe

Brown University / USA

"Granta Edupack đặt rất nhiều dữ liệu ở một nơi và trong tầm tay của chúng tôi."

 
Prof. Stéphane Gorsse

Institut Polytechnique de Bordeaux / France

“EduPack cho phép… học tập dựa trên dự án, các lớp học thay đổi và đánh giá liên tục.”

Các bài viết liên quan:


Please specify "Source Advantech, Jsc." or "According to www.advantech.vn" if you want to disseminate this information