Giấy phép Elastic License của Ansys là gì?

 • 2022-03-14 ---

 • Giấy phép Elastic là một hình thức cấp phép trả tiền cho mỗi lần sử dụng, cung cấp cho khách hàng quyền truy cập vào các công cụ và tài nguyên mà họ cần khi họ cần. Có thể bạn đã từng sử dụng thứ gì đó tương tự trước đây - chẳng hạn như thẻ quà tặng. Bạn thanh toán trước và nạp thẻ bằng tiền để mua hàng. Khi số dư của thẻ trống, bạn có thể nạp lại thẻ để thực hiện nhiều giao dịch mua hơn.

  Giấy phép Elastic hoạt động giống như thẻ quà tặng trả trước. Người dùng mua Ansys Elastic Units (AEU) để có quyền truy cập vào các sản phẩm họ cầnGiấy phép Elastic hoạt động giống như thẻ quà tặng trả trước. Người dùng mua Ansys Elastic Units (AEU) để có quyền truy cập vào các sản phẩm họ cần

  Giấy phép Elastic hoạt động tương tự, khiến nó trở thành một chủ đề nóng trong thế giới kỹ thuật. Ví dụ: các kỹ sư có thể cần quyền truy cập tạm thời vào phần mềm mô phỏng để tăng năng suất tại các điểm quan trọng trong dự án của họ. Hoặc họ có thể cần một công cụ cụ thể mà họ sẽ sử dụng một hoặc hai lần một năm.

  Để giải quyết nhu cầu này, các kỹ sư có thể sử dụng Ansys Elastic Licensing. Với mô hình cấp phép này, họ có thể mua Ansys Elastic Units (AEU) để có quyền truy cập vào danh mục đầu tư, mở rộng giấy phép hiện có hoặc sử dụng tài nguyên máy tính hiệu năng cao (HPC).

  Giấy phép Elastic của Ansys giúp thiết kế sản phẩm như thế nào

  Các kỹ sư có thể sử dụng AEU để truy cập các công cụ khác nhau để:

  • Thao tác hình học
  • Tối ưu hóa thiết kế
  • Tiền xử lý mô hình
  • Bộ giải chạy mô phỏng
  • Hậu xử lý mô phỏng

  AEU có thể được sử dụng để truy cập mô phỏng và công nghệ HPC tại chỗ hoặc trên tính toán đám mây.

  Ansys Elastic Units cung cấp phần mềm bổ sung và khả năng tính toán hiệu năng cao có thể được truy cập sau khi các giấy phép hiện có (cho thuê và sở hữu) đã được sử dụng trong thời gian cao điểm.

  Ansys Elastic Units cung cấp phần mềm bổ sung và khả năng tính toán hiệu năng cao có thể được truy cập sau khi các giấy phép hiện có (cho thuê và sở hữu) đã được sử dụng trong thời gian cao điểm.

  Mỗi công cụ có giá AEU liên quan riêng. Các kỹ sư có thể sử dụng cổng internet để theo dõi việc sử dụng các AEU của họ. AEU làm tăng giá trị của các giấy phép được thuê và sở hữu bằng cách cho phép các kỹ sư:

  • Truy cập thêm danh mục phần mềm của Ansys
  • Chạy mô phỏng khi tất cả các máy tính đang được sử dụng
  • Sử dụng thêm tài nguyên HPC

  Những khả năng này có thể giúp các kỹ sư làm việc trong quá trình phát triển sản phẩm và mở rộng năng suất.

   

  Bài viết liên quan:

   


  - Làm ơn ghi rõ "Nguồn Advantech .,Jsc" hoặc "Theo www.advantech.vn" nếu bạn muốn phổ biến thông tin này