Cách truy cập Ansys bản quyền khi làm việc từ xa

 • 2021-07-24 ---

 • Tổng quan

  Hướng dẫn dưới sẽ đưa ra các tùy chọn để người dùng Ansys có thể làm việc từ xa liên quan đến truy cập giấy phép và máy tính từ xa. Điều này bao gồm các tình huống mà người dùng có thể đang đi du lịch hoặc làm việc tạm thời bên ngoài.

  Kiến thức về bản quyền/giấy phép ANSYS

  Các ứng dụng Ansys sử dụng bản quyền động (floating license) được chia sẻ giữa một nhóm người dùng/máy tính được kết nối với cùng một mạng. Các ứng dụng và bản quyền Ansys bao gồm 3 thành phần sau:

  1. Ứng dụng Ansys License Manager: Phần mềm này thường được cài đặt trên một máy chủ hoặc máy trạm duy nhất tại một công ty và phải luôn chạy để xử lý các yêu cầu đăng ký nhận/trả giấy phép. Tốt hơn là máy tính được chỉ định này nên chạy 24/7. Trình quản lý Ansys License Manager có thể cùng tồn tại với các trình quản lý giấy phép ứng dụng khác trên cùng một máy chủ.
  2. Tệp giấy phép Ansys: Đây là tệp văn bản sẽ được Advantech hoặc Ansys cung cấp để cài đặt vào Ansys License Manager (sẽ chạy trên máy chủ cấp phép). Tệp này chứa các “khóa” của bạn, là khóa duy nhất cho công ty của bạn và máy chủ cấp phép của bạn. Các khóa này tạo nên nhóm giấy phép của bạn và kiểm soát loại giấy phép nào và số lượng giấy phép nào sẽ khả dụng cho người dùng.
  3. Các ứng dụng Ansys: Các ứng dụng Ansys (như Workbench, Mechanical, Electronics Desktop, CFX, Fluent, Discovery, v.v.) có thể được cài đặt trên nhiều máy trạm trên cùng một hệ thống và được định cấu hình để đăng ký nhận/trả bản quyền từ máy chủ cấp phép.

  Lưu ý: Các ứng dụng của Ansys và ứng dụng Ansys License Manager có thể được cài đặt trên cùng một máy tính, nhưng thường không được khuyến khích trong môi trường nhiều người dùng. Một số ứng dụng Ansys sử dụng giấy phép thuê bao (subscription-based license), giấy phép này không được đề cập ở đây.

  Truy cập giấy phép Ansys khi làm việc từ xa

  Tùy chọn 1: Kết nối và duy trì kết nối VPN với Mạng công ty để được cấp phép

  Một VPN (Mạng cá nhân ảo) có thể được thiết lập giữa máy trạm bên ngoài của người dùng và mạng công ty, nơi máy trạm bên ngoài sẽ hoạt động tương tự như thực tế tại văn phòng. Sau khi được thiết lập, các ứng dụng Ansys sẽ có thể nhận/trả bản quyền từ máy chủ cấp phép như bình thường.

  • Đối với tùy chọn này, kết nối VPN và kết nối internet phải giữ hoạt động trong khi các ứng dụng Ansys đang được sử dụng. Nếu VPN bị ngắt kết nối, các ứng dụng Ansys sẽ mất quyền truy cập vào giấy phép.
  • Có rất ít lưu lượng mạng được truyền trong phương pháp này

  Truy cập giấy phép Ansys khi làm việc từ xa

  *Lưu ý: VPN thường do bộ phận IT của công ty bạn thiết lập và định cấu hình vì có các cài đặt bảo mật và tường lửa của công ty phải được thiết lập. Công ty của bạn (và bộ phận IT) có trách nhiệm cài đặt, thiết lập, định cấu hình VPN và đảm bảo có thể thiết lập kết nối giữa người dùng ngoại vi và máy chủ cấp phép.

   

  Tùy chọn 2: Mượn (Borrowing) giấy phép trước khi đi ra ngoài

  Tùy chọn này bao gồm việc ‘mượn’ giấy phép Ansys từ máy chủ cấp phép Ansys của bạn khi vẫn đang làm việc tại chỗ. Sau khi mượn giấy phép, người dùng nên ngắt kết nối khỏi mạng công ty và xác minh rằng họ vẫn có thể chạy các ứng dụng Ansys cụ thể của mình khi ở chế độ "ngoại tuyến".

  • Tùy chọn này không yêu cầu thiết lập bất kỳ kết nối VPN nào, cũng như không yêu cầu truy cập internet sau khi mượn giấy phép.
  • Tùy chọn này yêu cầu giấy phép Ansys của công ty bạn "có thể mượn được". Tệp giấy phép của bạn sẽ có “Borrowable” trong các dòng tóm tắt của tệp hoặc “BORROW =” trong các dòng tính năng của tệp.
  • Đối với giấy phép có thể mượn, người dùng thường bị giới hạn trong thời gian mượn tối đa là 30 ngày và chỉ có thể mượn một số lượng duy nhất của bất kỳ tính năng có thể mượn nào.
  • Bất kỳ giấy phép nào được người dùng mượn sẽ ‘kiểm tra’ giấy phép đó từ máy chủ và sẽ không có sẵn cho những người dùng khác cho đến khi giấy phép được trả lại hoặc hết thời gian mượn.
  • Video hướng dẫn: Cách mượn (Borrow) bản quyền Ansys để tối đa hiệu quả

   

  Bước 1: Kết nối qua VPN với mạng công ty và mượn giấy phép khi được kết nối với mạng.

  Truy cập giấy phép Ansys khi làm việc từ xa

  Bước 2: Ngắt kết nối mạng và sử dụng các ứng dụng Ansys khi bị ngắt kết nối.

  Truy cập giấy phép Ansys khi làm việc từ xa

  Tùy chọn 3: Mượn giấy phép sau khi đi ra ngoài

  Tùy chọn này bao gồm việc đầu tiên thiết lập kết nối VPN với mạng công ty của bạn (tùy chọn số 1 ở trên), sau đó mượn giấy phép (tùy chọn số 2 ở trên), sau đó ngắt kết nối VPN.

  • Đối với tùy chọn này, kết nối VPN và kết nối internet chỉ phải hoạt động để mượn giấy phép. Sau khi hoàn tất việc mượn, kết nối VPN không còn cần thiết và không cần truy cập internet nữa.

  Bước 1: Kết nối qua VPN với mạng công ty và mượn giấy phép khi được kết nối với mạng.

  Truy cập giấy phép Ansys khi làm việc từ xa

  Bước 2: Ngắt kết nối mạng và sử dụng các ứng dụng Ansys khi bị ngắt kết nốiTruy cập giấy phép Ansys khi làm việc từ xa

  Tùy chọn 4: Kết nối và duy trì kết nối VPN với Mạng công ty và sử dụng Máy tính từ xa

  Tùy chọn cụ thể này giả định người dùng muốn kết nối với một máy trạm ở văn phòng nơi các ứng dụng Ansys được cài đặt và chạy. Trước tiên, người dùng sẽ kết nối với mạng công ty thông qua VPN (được mô tả trong tùy chọn số 1 ở trên), sau đó sử dụng Windows Remote Desktop hoặc một tiện ích từ xa của bên thứ 3 khác để điều khiển máy trạm tại chỗ từ xa.

  • Đối với tùy chọn này, các ứng dụng Ansys không cần phải được cài đặt trên máy tính ngoại vi
  • Máy tính ngoại vi chỉ cần kết nối VPN / internet và Windows Remote Desktop (hoặc một tiện ích từ xa của bên thứ 3 khác)
  • Đối với tùy chọn này, kết nối VPN và kết nối internet phải vẫn hoạt động trong khi người dùng đang tương tác với máy trạm tại chỗ. Nếu một giải pháp Ansys kéo dài được khởi tạo, người dùng có thể ngắt kết nối (không đăng xuất) khỏi Remote Desktop), ngắt kết nối khỏi VPN và giải pháp Ansys sẽ tiếp tục chạy trên máy tính từ xa
  • Không cần mượn giấy phép Ansys vì máy tính tại chỗ sẽ vẫn được kết nối với mạng công ty

  Truy cập giấy phép Ansys khi làm việc từ xa

  Nguồn: Simutech Group

   


  - Làm ơn ghi rõ "Nguồn Advantech .,Jsc" hoặc "Theo www.advantech.vn" nếu bạn muốn phổ biến thông tin này